Gröna stadsmiljöer skyddar mot hudcancer
Hem NYHETERCANCERVÅRD Gröna stadsmiljöer skyddar mot risken för hudcancer

Gröna stadsmiljöer skyddar mot risken för hudcancer

Publicerat av: Redaktionen

Att skydda sig mot solen är viktigt för att minska risken för hudcancer.

Men är inte bara ett ansvar för individen utan också en fråga om stadsplanering.

I regionplanen för Skåne finns riktlinjer för hur man kan bygga stadsmiljöer med mer skuggande grönska.

Hudcancerfallen fortsätter att öka i Sverige, som idag ligger på sjätte plats i världen vad gäller förekomst av malignt melanom. Enligt en rapport från Regionalt Cancer Centrum Syd, kan fallen bli dubbelt så många till 2035 om trenden håller i sig.

Överdrivna solvanor är den största riskfaktorn för att drabbas av hudcancer. Men även exponeringen till vardags har betydelse och en viktig förutsättning för att kunna skydda sig från skadlig exponering är tillgången på skugga i tätorterna.

– I Sverige har vi historiskt sökt oss till solen, exempelvis genom att placera sittplatser i sydvästläge, men i framtiden behöver vi tänka annorlunda, inte minst för att skapa tillgång till skugga och svalka, säger Karl Magnus Adielsson, miljöstrateg på avdelningen för Regional Utveckling i Region Skåne.

Mer trädkronstäckning ger skugga

På stadsplanerarspråk talar man om ”trädkronstäckning”. Det är ett mått på hur mycket av en markyta som har trädkronor över sig. I juni 2022 antog Regionfullmäktige en regionplan för Skåne som sträcker sig fram till 2040. I planen har man analyserat hur mycket grönska som invånarna i skånska tätorter har tillgång till, utifrån den så kallade 3-30-300-regeln. Modellen är baserad på forskning och innebär att man från varje bostad bör ha utsikt över minst tre stycken träd, ha 30 procent trädkronstäckning i varje stadsdel, samt 300 meter som längsta avstånd till närmaste grönområde.

– Löser vi tätorternas utmaningar så har vi kommit en bra bit på vägen, det är där de flesta människor lever sina liv. Ur ett hälsofrämjande perspektiv bör vi eftersträva 30 procent krontäckning, men än vi inte i närheten av det i Skåne, säger Karl Magnus Adielsson och konstaterar att det finns mycket kvar att göra när det gäller grön infrastruktur i tätorterna.

Gröna stadsmiljöer skyddar mot hudcancer

Grön stadsplanering

Generellt har mängden grönytor minskat i Skåne under de senaste decennierna. Samtidigt har en rad forskningsresultat om grönytornas hälsofrämjande effekter publicerats. Enligt WHO bidrar växtlighet i tätorter bland annat till lägre dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar, samt minskad förekomst av typ 2 diabetes. Förbättrat immunsystem och ökad mental hälsa är ytterligare exempel på hur grön stadsplanering inverkar positivt på hälsan.

I Skåne bor omkring 90 procent av befolkningen i tätorter. Många städer har både parker, stadsnära natur och bostadsnära grönska. Men grönytorna riskerar att minska ytterligare när städerna förtätas.

Regionplan för Skåne ger vägledning

Regionplan för Skåne är en strategisk plan för fysisk planering. Regionplanens syfte är att underlätta den regionala fysiska planeringen och peka ut den riktning som Region Skåne, de skånska kommunerna och andra samhällsaktörer vill att Skåne ska ta.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>