Hälsocoach online ett modernt stöd för alla som vill stärka sin hälsa
Hem HÄLSA Hälsocoach online ett modernt stöd för alla som vill stärka sin hälsa

Hälsocoach online ett modernt stöd för alla som vill stärka sin hälsa

Publicerat av: Redaktionen

Den 21 augusti startade Södra Älvsborgs Sjukhus och Närhälsan i Sjuhärad tillsammans tjänsten ”Hälsocoach online”.

Hälsocoach online ett modernt stöd för alla som vill stärka sin hälsa 1

Anna Cavrak, SÄS och Ingela W Kumlin, Närhälsan

Hälsocoach online är ytterligare en del i det digitaliseringsarbete som pågår inom vården.

Tjänsten är ett modernt och flexibelt stöd som passar de som aktivt vill förändra sina levnadsvanor och må bättre i vardagen. Levnadsvanorna är fysisk aktivitet, matvanor, tobaksbruk och alkoholvanor. Tre hälsocoacher har anställts. Projektet, som kommer att pågå under hösten, finansieras av Innovationsfonden i Västra Götalandsregionen.

Hälsocoach online blir ett komplement till vårdgivarnas befintliga hälsofrämjande arbete och innebär att fler kan få hjälp till ett nytt stabilt hälsobeteende, goda vanor över tid. Tjänsten stärker vårdgivarna som hälsofrämjande vårdaktörer och är tänkt att möta framtidens behov.

–   Vi är förstås jätteglada att vi nu kan erbjuda de individer som vill göra en livsstilsförändring en egen hälsocoach. Hälso- och sjukvården kan nu bättre möta upp patientens önskan och behov av stöd kring ohälsosamma levnadsvanor. När individen ändrar sina levnadsvanor blir vinsten ett ökat välmående i vardagen, säger Anna Cavrak, initiativtagare till projektet och hälsokoordinator på SÄS.

I projektet används tekniska lösningar och ett nytt arbetssätt vilket ses som både kostnads- och miljöeffektivt och framför allt flexibelt för den som ska använda stödet. Större delen av kontakterna sker digitalt i de kanaler och med den utrustning, som medborgarna ofta använder.

Medarbetarna på SÄS och i Närhälsan kan i samband med ett vårdbesök erbjuda sina patienter att boka tid hos en hälsocoach.

–   Vi tror att tjänsten kommer leda till fördelar både för patienten och vårdgivare, menar Anna Cavrak. Patienterna kan få stöd i ett tidigt skede, innan livsstilen har genererat ohälsa eller sjukdom. De kan också få bättre behandlingsresultat och på sikt en bättre prognos i sin sjukdom, genom den tid och insats som coacherna kan erbjuda.

Närhälsans vårdcentraler i Sjuhärad erbjuder Hälsocoach online som komplement till vårdcentralens eget arbete med hälsosamma levnadsvanor. Även rehab- och barnmorskemottagningar har engagerats i projektet.

–   Det är en mycket intressant, rolig och efterlängtad utveckling att kunna erbjuda personligt stöd utanför vårdcentralens väggar, säger Ingela W Kumlin, utvecklings- och processledare för hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Närhälsan. Med hälsocoachen är man inte patient i vanlig bemärkelse, men man får ändå ett stöd som bygger på evidens och proffsig samtals- och coachningsmetodik.

Om tjänsten Hälsocoach online

Patienten bokar och väljer själv tid via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hälsocoacherna erbjuder coachning vardagar och viss kvällstid. Coachningen utgår från individens behov, och sker via videomöte, telefon eller på en projektmottagning. Coachningen pågår vanligtvis 1-3 månader, vid 5-6 tillfällen. Hälsocoacherna arbetar utifrån en gemensam arbetsmetod med fokus på beteendeförändring och utgår från vårdens riktlinjer.

Initiativet till Hälsocoach online togs av Södra Älvsborgs Sjukhus och är ett projekt som pågår fram till årsskiftet, och ska därefter utvärderas med förhoppning om ett permanent införande.

Kortfakta

–   Många människor vill förbättra sina ohälsosamma vanor och vissa önskar också stöd för det.

–   Det finns bra metoder som bevisat hjälper dem som önskar förändra sina levnadsvanor.

–   Förebyggande och hälsofrämjande insatser kan t ex förebygga 90% av all typ 2-diabetes, 80% av all kranskärlssjukdom och stroke och 30% av all cancer.

–   Även den som redan har drabbats av sjukdom kan göra stora hälsovinster med förbättrade levnadsvanor.

–    Patientens vårdtid kan kortas och behovet av vårdens resurser minskar

–    Otillräcklig fysisk aktivitet, tobaksbruk, ohälsosamma matvanor och riskbruk alkohol utgör de största utgör de största riskfaktorerna för ohälsa och förtida död.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>