Hälsorisker med radon
Hem NYHETERCANCERVÅRD Hälsorisker med radon

Hälsorisker med radon

Publicerat av: Redaktionen

Långvarig exponering av förhöjda radonhalter ökar risken att drabbas av lungcancer. I Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att cirka 14% av lungcancerfallen i Sverige orsakas av radon. Det motsvarar cirka 500 lungcancerfall varje år. Risken att drabbas av lungcancer på grund av radon beror på flera faktorer, radonhalten, exponeringstiden och vad en person har för individuella benägenheter att utveckla lungcancer. Det tar lång tid för lungcancer att utvecklas, vanligtvis 15–40 år. Rökare löper större risk att drabbas, cirka 90 procent av de drabbade är rökare.

Radon i våra bostäder kan komma från en eller flera av följande tre källor:

1. Från marken
2. Från byggmaterial
3. Från hushållsvattnet

Radon från marken är den vanligaste orsaken till radon i våra byggnader. Radonet från marken åker in i byggnaden med jordluft som sugs in genom olika otätheter i grundkonstruktionen.

Det enda sättet att ta reda på om en bostad har för höga radonhalter är att göra en radonmätning. Syftet med att göra en radonmätning är att ta reda på om radonhalten i bostaden är högre än referensnivån 200 Bq/m3. För tillförlitligt resultat och ett årsmedelvärde bör mätningen (en långtidsmätning) göras under eldningssäsongen från 1 oktober till och med 30 april. Mätperioden ska vara minst två månader. Med en korttidsmätning får du bara en indikation på om det finns ett radonproblem. En radonmätning är det enda sättet att garantera en radonfri inomhusmiljö.

Om radonhalten överskrider gränsvärdet och det krävs åtgärder för att minska den, startar man med att undersöka varifrån radonet kommer, för att sen kunna välja rätt åtgärder för en radonsanering. Det vanligaste att göra vid förhöjda radonhalter är öka luftomväxlingen.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>