Hjärtinfarkter kan förutspås med hjälp av mobiltelefoner

Med hjälp av data från hjärtinfarktregistret Swedeheart har forskare vid Lunds universitet studerat associationen mellan människors rörelsemönster och incidensen av hjärtinfarkt under Covid-19 pandemin. 

Hjärtinfarkter kan förutspås med hjälp av mobiltelefoner 1Resultaten visar att social distansering är associerat med minskat insjuknande i hjärtinfarkt och att rörelsetrender i ett samhälle kan påverka vanliga akuta sjukdomstillstånd.

– När aktiviteten runt restauranger, caféer, biografer, nöjes- och shoppingcenter var som lägst under COVID-19 pandemin, noterade vi en halvering av antalet hjärtinfarkter som behandlas med ballongvidgning jämfört med normala förhållanden, säger David Erlinge, professor vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Under våren minskade antalet inrapporterade hjärtinfarkter i Sverige, vilket bekräftades i en nationsomfattande studie samtidigt som liknande rapporter kom från flera håll i världen. För att få mer kunskap om orsakerna bakom minskningen kunde forskarna med hjälp av rörelse- och aktivitetsdata från mobiltelefoner studera den förändring i människors rörelsemönster som uppstod som en följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma, arbeta hemifrån och att tillämpa social distansering.

  • När aktiviteten runt mathandel, buss- och tågstationer samt arbetsplatser ökade med 10 procent ökade antalet inrapporterade i hjärtinfarkter med 15 procent.
  • Tvärtom noterades en minskning av antalet inrapporterade hjärtinfarkter med cirka 40 procent per 10-procentig ökning i aktiviteten runt hushåll.
  • Aktiviteten runt parker och grönområden var inte associerad med någon förändring i antalet hjärtinfarkter.

Associationerna kvarstod även när forskarna tog hänsyn till veckodag, väder och antal rapporterade COVID-19 fall. Studien är den första av sitt slag i världen.

– Kunskapen om hur social distansering associeras med insjuknandet i hjärtinfarkt och hur rörelsetrender i ett samhälle kan påverka akuta sjukdomstillstånd och folkhälsan, är otroligt värdefullt i strävan att minska lidandet i hjärt-kärlsjukdomarna. Som finansiär av svensk registerforskning följer vi David Erlinges och Swedehearts arbete med stor spänning, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.