Idag vaccineras de första skåningarna mot covid-19

Idag påbörjades vaccineringen mot covid-19 i Region Skåne.

Idag vaccineras de första skåningarna mot covid-19 1Regionen har initialt tilldelats 425 doser och först ut att få vaccinet är de mest sköra äldre på fyra särskilda boenden i Helsingborg. I takt med att fler doser kommer in kommer vaccinering bli tillgängligt i hela Skåne.

Primärvården Skåne ansvarar för vaccineringen av den första av de tre prioriterade grupperna – personer på särskilda boenden för äldre, personer som har hemsjukvård och omsorgsinsatser i hemmet samt personal som möter särskilt sårbara personer.

Därefter kommer en successiv utrullning ske med fler aktörer.

– Äntligen är vi igång med vaccineringen. Hårt arbete och noggrann planering ligger bakom och jag vill rikta ett särskilt tack till vår förvaltning som kämpat hårt för att kunna komma igång så snabbt med vaccinationen av skåningarna, säger Birte Sandberg (C), ordförande i primärvårdsnämnden. Nu gäller det att ha tålamod och invänta fler vaccinleveranser, så att en bredare utrullning av vaccineringen kan ske.

– Förutom planering av vaccinering har man också ansvarat för bland annat smittspårning. Man har även infört mobila team och agerat stöd till kommunernas äldreboenden. Det har utan tvekan varit ett utmanande år, men Primärvården Skåne står sig starkt, säger Caroline Hedenström (M), 1:e vice ordförande i primärvårdsnämnden.

Region Skåne har arbetat med vaccinationsplaneringen sedan i november och utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan. Huvudprincipen är att de med störst behov ska vaccineras först. Äldre och personer med underliggande sjukdomar samt vård- och omsorgspersonal ska därför initialt prioriteras. Därefter följer vuxna som bor tillsammans med någon som har hemsjukvård och omsorgsinsatser, övrig personal i hälso- och sjukvård och personer i riskgrupp, inklusive de över 70 år. Slutligen kommer övriga över 18 år att vaccineras.