Kompetensförsörjning i coronatider – Hur stärker kommunala företag sin attraktivitet?

Coronapandemin har inte bara förändrat arbetsmarknaden utan också ungas arbetsgivarpreferenser.

Kompetensförsörjning i coronatider - Hur stärker kommunala företag sin attraktivitet? 1Hur kan kommunala företag positionera sig i en tid när kompetensförsörjningskartan snabbt ritas om?

Med utgångspunkt i våra tidigare studier ”Det bästa av två världar” och helt färsk data kring hur ungas preferenser har förändrats berättar Sobona i detta inspelade webbinarium hur kommunala företag bäst kan ta tillvara på möjligheten.