Ingen start av vaccination av icke-riskgrupper den 1 december

Stor efterfrågan på influensavaccin i världen gör att det är svårt att få tillräckligt med vaccin till Sverige.

Ingen start av vaccination av icke-riskgrupper den 1 december 1Det innebär att vaccination av icke-riskgrupper som i Skåne skulle ha startat den 1 december skjuts på framtiden.

– Vårt uppdrag är främst att erbjuda äldre och riskgrupper kostnadsfri vaccination mot influensa, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Sedan flera år tillbaka erbjuder Region Skåne även vård- och omsorgspersonal vaccination. Men denna har nu pausats för att säkerställa att vaccinet räcker till riskgrupperna. Under vecka 49 görs en ny bedömning om och i så fall när vaccination av vård- och omsorgspersonal kan börja igen.

Region Skåne har däremot inte i uppdrag att erbjuda vaccinering av i övrigt friska personer i allmänheten. Men det har tidigare gjorts i mån av vaccintillgång. Flera privata vaccinationsmottagningar erbjuder också influensavaccination.

Region Skåne har haft tillgång till cirka 222 000 doser av influensavaccin som är levererade till vården. En sista leverans av vaccin beräknas komma in under vecka 50 – 51. Då ges vidare besked kring tillgång på vaccin för icke-riskgrupper.