Innovationer ska öka patientsäkerheten inom vården
Hem NYHETERFORSKNING Innovationer ska öka patientsäkerheten inom vården

Innovationer ska öka patientsäkerheten inom vården

Publicerat av: Redaktionen

Högskolan i Halmstad kommer tillsammans med RISE, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Getinge och flera andra entreprenöriella företag utveckla innovativa lösningar för att minimera vårdrelaterade infektioner inom sjukvården.

Innovationer ska öka patientsäkerheten inom vården 1

Bild: iStock. OBS! Bilden är upphovsrättsskyddad och får ej användas utan tillstånd.

Projekt Clean Care (Smittfri vård) är ett av de projekt inom utmaningsdriven innovation som nu får finansiering av Vinnova.

Det nystartade projektet Clean Care angriper det akuta behovet att minimera vårdrelaterade infektioner och minska spridning av antibiotikaresistenta mikrober genom innovativa lösningar för att bryta spridningsvägar av mikrober genom luft, kontaktytor, hygienfaciliteter, utrustning, textilier, patienter och personal.

– Projektets förväntade långsiktiga effekter är nya innovativa produkter och tjänster som kommer att leda till en starkare position och tillväxt inom den medicintekniska industrin, säger Henrik Barth vid Högskolan i Halmstad som leder arbetspaketet med affärsutveckling och innovation.

Stort intresse för projektet

Clean Care koordineras av Research Institute of Sweden AB (RISE), ett svenskt oberoende, statligt forskningsinstitut inom innovationsområdet.

– Intresset för projektet har varit stort både inom industrin och vården och vi ser nu med spänning fram emot att i klinisk miljö utvärdera våra innovativa lösningar för att minska vårdrelaterade infektioner. Utöver detta ska det även bli intressant att följa den affärsmässiga utvecklingen hos de ingående industriparterna, säger Josefin Caous vid RISE.

Delaktiga i projektet är även Högskolan i Halmstad, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Getinge och flera andra entreprenöriella företag.

– Det etablerade konsortiet innefattar ledande aktörer i hela värdekedjan från grundforskning till kliniker, vilket ger oss en unik möjlighet att utveckla kunskap och insikter med hur affärsmöjligheter identifieras i den tidiga fasen av medicintekniska innovationer, säger Henrik Barth som leder arbetspaketet med affärsutveckling och innovation och fortsätter:

– Det är en tuff utmaning som konsortiet har tagit på sig vilket kommer att ställa krav på utveckling och anpassning för både företag och sjukhus. Skulle projektet bli framgångsrikt finns miljoner att spara inom sjukvården.

Utmaningen för projektet blir att hantera flera parallella utvecklingsprocesser som kopplar till höga krav på medicinska, tekniska och affärsmässiga aspekter. Den samlade kompetensen inom Högskolan i Halmstads profilområde hälsoinnovation gör Högskolan till en attraktiv partner som alltid kan leverera och komma med värdefull input under hela utvecklingsprocessen.

Viktigt att förhindra vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den vanligaste vårdskadan på svenska sjukhus. Arbetet med att förhindra VRI och minska spridning samt uppkomst av resistenta bakterier anses, såväl nationellt som internationellt, som en av de viktigaste patientsäkerhetsfrågorna.

En vårdrelaterad infektion är enligt Socialstyrelsens definition en ”Infektion som uppkommer hos person under sluten vård eller till följd av åtgärd i form av diagnostik, behandling eller omvårdnad inom övrig vård och omsorg, eller som personal som arbetar inom vård och omsorg ådrar sig till följd av sin yrkesutövning.”

Återkommande mätningar visar att cirka 9 procent av patienterna i sluten vården har en VRI. Detta orsakar lidande för patienterna, förlängda vårdtider och ökade kostnader. VRI är ett problem inom såväl hälso- och sjukvård som kommunal vård och omsorg. För att färre patienter ska drabbas av vårdrelaterade infektioner är arbetet med en förbättrad vårdhygien en viktig och avgörande faktor.

Förebyggande åtgärder omfattar utveckling av resurseffektiv och hållbar dekontamineringsteknik, hygienytor, lösningar för övervakning och kvalitetskontroll av partikelbelastning och renhet, samt systematisk uppföljning av vårdrelaterade infektioner för att mäta effekterna av förebyggande åtgärder. Detta kommer att förbättra patienternas och vårdpersonalens säkerhet och identifiera behov för ytterligare insatser.

En klinisk studie ska genomföras där effekten av mobila laminärflödessystem på andelen patienter som drabbas av infektion efter kirurgi kommer att utvärderas.

Fakta om projektet

Projektet Clean Care startar maj 2018 och slutförs augusti 2020.

Projektet finansieras av Vinnova inom utlysningen för utmaningsdriven innovation – Steg 2.

Projektet finansieras med totalt cirka 22 miljoner SEK. Vinnova går in med 10 miljoner, Västra Götalandsregionen med motsvarande 2 miljoner, och företagspartners motfinansierar med sammanlagt 10 miljoner. Högskolan i Halmstad erhåller motsvarande cirka 1 miljon för att utveckla nya affärsmodellösningar samt för att utveckla funktionella ytor i operationssalen.

Projektets mål är att förhindra spridning av infektion och antibiotikaresistenta bakterier inom hälsoinrättningar, genom (1) förståelse av ursprung och vägar, (2) bryta dessa vägar, (3) verifiera konsekvenser och (4) sprida kunskap och öka nationellt och internationellt samarbete.

Projektet koordineras av Research Institute of Sweden AB (RISE).

Totalt finns det sju arbetspaket som tillsammans skall utveckla lösningar för en smittfri vård. Henrik Barth vid Högskolan i Halmstad leder arbetspaketet med att utveckla affärsmodeller för nya produktlösningar som hindrar smittspridning i operationssalen, tillsammans med Magnus Holmén också vid Högskolan i Halmstad. Inom ramen för arbetspaketet kommer gemensamma workshoppar organiseras för att identifiera potentiella affärmodellinnovationer samt hur konsortiet gemensamt kan arbeta med anpassade produktlösningar för den globala marknaden.

Inom arbetspaketet funktionella ytor deltar bland annat Bengt-Göran Rosén vid Högskolan i Halmstad.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>