Innovationskonferens 2018 – en dag om hälsoinnovation med fokus på digitaliseringens möjligheter och utmaningar inom vård och omsorg

Den 21 september samlas forskare, studenter, företag och praktiker inom vård och omsorg på Högskolan i Halmstad för att diskutera framtidens möjligheter och utmaningar ur ett digitaliseringsperspektiv.

Konferensdeltagarna får ta del av det senaste inom hälsoinnovation, med fokus på tillämpning av artificiell intelligens – ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv.

Digitalisering inom vård och omsorg skapar både möjligheter och utmaningar för sjukvårdssystemet. Det gäller inte minst sådan teknik som integrerar artificiell intelligens.

– Människors möte med vård och omsorg kommer att bli allt mer digitalt och i högre utsträckning ske med utgångspunkt från människors vardagsmiljöer. För att möta denna omställning och integrering av ny teknik behövs ny kunskap som kan stödja förändring av processer, roller, professioner och organisationer inom såväl näringsliv som offentlig service, säger Jens Nygren, professor i hälsoinnovation på Högskolan i Halmstad.

Prestigefulla talare

Innovationskonferensens öppningstalare är Edward Ashford Lee, professor i elektroteknik och datavetenskap vid University of California, Berkeley, USA.

Edward Ashford Lee kommer att tala om hur människan utvecklas i samspel med tekniken, med utgångspunkt i frågeställningen: ”Definierar mänskligheten tekniken, eller definierar tekniken mänskligheten?”.

Under konferensen kommer deltagarna också att få lyssna till föreläsare från bland annat Region Halland, Högskolan i Halmstad och Karolinska Institutet HIC. Konferensen avslutas med att Uffe Kock Wiil, forskningsledare vid Center of Health Informatics and Technology vid University of Southern Denmark, talar om hur analys av data används inom den danska sjuk- och hälsovården.

Profilområde Hälsoinnovation

Hälsoinnovation är ett av Högskolan i Halmstads två profilområden. Det är en tvärvetenskaplig utbildnings- och forskningsprofil som möter dagens och morgondagens hälsoutmaningar genom ämnesöverskridande och värdeskapande forskning och utbildning i samverkan med både privata och offentliga aktörer. Under konferensen finns möjlighet att ta del av Högskolans arbete inom området.

Konferensen kommer också att lyfta fram Digga Halland och Testmiljö Halland – två högaktuella samverkansprojekt vars fokus är vård och omsorg och de digitala möjligheter och utmaningar som finns.