Jojka bryter ny mark genom att etablera sig inom vårdsektorn

Jojka har tecknat avtal med två företag som tillhandahåller bokningssystem som hjälper vårdgivare med planeringen så att deras patienter kommer på inbokade möten med läkare, kiropraktorer och rehab personal

Jojka bryter ny mark genom att etablera sig inom vårdsektorn 1Det totala inledande ordervärdet som samarbetet genererar är ca 700 000 SEK. Avtalen är nyttjanderelaterade och tecknade på 2 år med ett års automatisk förlängning. Ordervärdet förväntas stiga över tid på samma sätt som för Jojkas övriga kunder.

”Jag tycker att det är otroligt stimulerande att vår tjänst lockar kunder från andra branscher än de vi traditionellt arbetar med. Det visar att vi tänkt rätt med byggandet av vår nya plattform, säger Rutger Lindquist, VD för Jojka Communications AB i en inledande kommentar. Vi ser betydande tillväxtmöjligheter inom denna sektor då SMS är otroligt effektivt och uppskattat vad gäller påminnelser säger Rutger Lindquist i en avslutande kommentar.”

Genom att fokusera på användarvänlighet och enkelhet i vår plattform bidrar vi till att våra kunder når fram med sina budskap. Budskap som initierar positiva reaktioner och bygger relationer.

Allt börjar med ett SMS som läses av 97% inom 3 minuter.