Kontigo Care tecknar avtal med tre nya kommunkunder

Tre kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) avseende leverans av bolagets eHälsoplattform Previct. 

Kommunernas sammanlagda befolkningsmängd uppgår till cirka 55 000 invånare.

En kommun med 30 000 invånare, en kommun med 15 000 invånare och en kommun med 10 000 invånare har slutit avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsoplattform Previct för förstärkt och prediktiv beroendevård. Samtliga kommuner förväntas lägga inledande order inom kort. Inklusive de tre nya kommunkunderna har Kontigo Care nu avtal med totalt 83 kommuner som tillsammans omfattar drygt 2,4 miljoner invånare. Enligt nationell statistik innebär det att cirka 70 000 av dessa är alkoholister och därtill konsumerar ytterligare cirka 240 000 personer alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa.

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av Previct sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var licens. Kontigo Care bedömer att avtalen inom kort kommer generera successivt ökade intäkter för bolaget.