photo 1529386317747 0a2a51add902
Hem NYHETERFORSKNING Kostnadsfördel att tablettvaccinera gräspollenallergiker

Kostnadsfördel att tablettvaccinera gräspollenallergiker

Publicerat av: Redaktionen

Resultaten från Svensk Rinologisk Forskningsallians (SRFA) studie om allergisk rinit hos gräspollenallergiker visar att allergivaccination i tablettform är ett kostnadsfördelaktigt behandlingsalternativ jämfört med standardbehandling med symtomlindrande läkemedel.

I kostnadsjämförelsen var det främst de indirekta kostnaderna som minskade genom att allergiker som behandlades med tablettvaccination uppvisade en betydande minskning av både sjuknärvaro (presenteism som innebär närvaro på jobbet med sänkt arbetsförmåga på grund av allergiska besvär) och sjukfrånvaro (absenteism). 

Enkätstudien HealthSWEDE har i dagarna publicerats i Allergy, Asthma & Clinical Immunology.

Allergisk rinit är ett globalt hälsoproblem med negativ påverkan på sömn, kognitiv funktion, humör och komorbida tillstånd såsom astma. Utöver den negativa påverkan på livskvaliteten för den som drabbas medför allergisk rinit stora kostnader på samhällsnivå, särskilt när det gäller ökat vårdutnyttjande, nedsatt produktivitet, ökade antalet sjukskrivningsdagar och inskränkningar i det dagliga livet.

Förekomsten av allergisk rinit i Sverige, där björk och gräspollen är dominerande allergener, är cirka 30% och den hälsoekonomiska bördan för samhället har beräknats till 1,3 miljarder kronor. Även blygsamt förbättrade behandlingsresultat skulle därför kunna ha en positiv inverkan på de socioekonomiska konsekvenserna av allergisk rinit.

Med hänsyn till både de direkta (exempelvis vårdbesök och läkemedel) och indirekta kostnader (exempelvis sjukfrånvaro och nedsatt arbetsförmåga) som behandling av allergisk rinit medför, syftade enkätstudien HealthSWEDE till att undersöka de hälsoekonomiska konsekvenserna av behandling med allergivaccination i tablettform jämfört med dagens symtomlindrande standardbehandling. Studieresultatet visar att allergivaccination i tablettform kan vara ett kostnadsfördelaktigt sätt att behandla årstidsbunden allergisk rinit – resultat som publikationsförfattarna menar borde kunna användas som underlag till framtida behandlingsrekommendationer.

Symtomlindrande standardbehandling av allergisk rinit är inriktat på att dämpa besvären med hjälp av antihistamintabletter eller ögondroppar samt nässprej med kortison, och även kortisonkurer i tablettform vid svårare besvär. Allergivaccination (även känt som AIT) är den enda behandlingsformen som inte bara lindrar allergisymtom, utan även behandlar den underliggande orsaken till den specifika allergin.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>