Kronans Apoteks e-handel ökar snabbast

Under det första kvartalet 2018 ökade Kronans Apoteks e-handel med 64 procent, snabbast i apoteksbranschen.

– Vi har en bra utveckling i vår e-handel och kommer att fortsätta accelerera den, säger Anders Torell, VD på Kronans Apotek.

Apotekens e-handeln ökar snabbt och under 2017 stod e-handeln för 76 procent av all tillväxt i apoteksbranschen. Totalt stod e-handeln för åtta procent av omsättningen och elva procent av volymen 2017.

– Mycket av de produkter som apoteken erbjuder lämpar sig väl för e-handel, säger Anders Torell.

– Vi har vässat vår e-handel på allvar sedan ett år tillbaka och vi ser att det ger resultat. Vi har systematiskt arbetat för att locka fler kunder och vässa vårt erbjudande. Vi har breddat vårt sortiment och byggt ut vår kapacitet på e-handelsapoteket i Enköping.

Förra veckan berättade Kronans Apotek också om sin satsning på AI-marknadsföring.

Bland annat genom att jobba med AI-optimering av dynamisk annonsering med syftet att hitta fler kunder, öka konverteringen samt visa mer specifika och relevanta annonser baserat på beteendemönster hos användarna.

Även Kronans Apoteks app ingår i e-handeln och har höga betyg av användarna. I appen kan kunderna få all information om sina recept, hur man ligger i högkostnadstrappan, hantera fullmakter, se eventuella djurrecept och beställa sina läkemedel.

– E-handeln kommer att bli en allt viktigare del av apotekens verksamhet, konstaterar Anders Torell.

– Samtidigt som vi fortsätter vår satsning för att ta en allt större del av e-handelsförsäljningen för apotek ska vi självklart jobba vidare med och utveckla kärnverksamheten med försäljning och rådgivning kring läkemedel – där ska vi också ligga i framkant och erbjuda våra kunder bästa möjliga rådgivning oavsett om de handlar online eller i fysiska apotek.