MedTech20 – ett nytt instrument för att mäta patientnytta av medicintekniska produkter
Hem HÄLSA MedTech20 – ett nytt instrument för att mäta patientnytta av medicintekniska produkter

MedTech20 – ett nytt instrument för att mäta patientnytta av medicintekniska produkter

Publicerat av: Redaktionen

I en nypublicerad artikel i International Journal of Technology Assessment in Health Care (Lesén et al, 2017) redovisar forskare på Nordic Health Economics utvecklingen av MedTech20ett enkätinstrument för att mäta patientnytta av medicintekniska produkter.

MedTech20 – ett nytt instrument för att mäta patientnytta av medicintekniska produkter 1

Forskarteamet bakom MedTech20: Anders Ingelgård, Fredrik Olson, Ingela Björholt och Eva Lesén. Foto: Anna-Karin Boström

Instrumentet kan användas vid utvärderingar av medicintekniska produkter inom olika områden och för olika patientgrupper, det är unikt, säger Henrik Mindedal, föreståndare för MedTech West.

Användningen inom den medicintekniska industrin kan ge värdefull information i olika situationer. Såväl befintliga produkter som produkter under utveckling kan utvärderas och resultatet kan till exempel ge underlag för hälsoekonomiska analyser.

Landsting och myndigheter kan använda hälsoekonomiska studieresultat för att utvärdera och jämföra produkter. På så sätt kan detta bli ett verktyg för att kvalitetssäkra introduktionen av nya medicintekniska produkter i sjukvården, säger Charlotta Gummeson, VD för Sahlgrenska Science Park, där Nordic Health Economics har sin verksamhet.

Frågan på vilket sätt man kan mäta hur en medicinteknisk produkt påverkar patientens vardagsliv och välbefinnande blev startskottet för utvecklingen. När det gäller medicintekniska produkter är det inte bara den direkt kliniska effekten som har betydelse för livskvaliteten, utan det finns många andra mervärden som inte kan fångas med hittills tillgängliga metoder.

För att ta reda på mer om detta gjorde forskarna först en kartläggning över hur medicintekniska produkter kan påverka patienter. De studerade sjukdomsspecifika enkäter, genomförde intervjuer med vårdpersonal och tog in synpunkter från såväl patientorganisationer som representanter för medicinteknikbranschen och Tandvårds-och Läkemedelsförmånsverket, TLV. Kartläggningen ledde till en uppsättning produktegenskaper som i tre enkätstudier fick utvärderas och rangordnas av den svenska befolkningen. Det hela landade i MedTech20 som mäter 20 produktegenskaper inom fyra områden  – trygghet, socialt deltagande, integritet och bekvämlighet. Dessa kan vägas samman till ett index som representerar patientnyttan ur ett samhällsperspektiv.

MedTech20© är framtaget på svenska, det finns även en lingvistiskt validerad version på engelska.
Forskningen har genomförts med finansiellt stöd av Europeiska Utvecklingsfonden och Vinnova.

Forskare och utvecklare av MedTech20©: Eva Lesén, PhD, Ingela Björholt, PhD, Anders Ingelgård, Docent, PhD, Fredrik Olson, Docent, PhD. Nordic Health Economics ingår sedan 2017 i PharmaLex group och är ett konsult-och forskningsbolag inom hälsoekonomi och Real-World-Evidence studier. Bolaget grundades 2003 och består av 9 personer, varav 7 har akademisk doktorsexamen. Företaget finns på Sahlgrenska Science Park, på Medicinareberget i Göteborg.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>