Mun-H-Center firar 25 år med webinar hela dagen!

Vi har länge haft ett utbyte med Mun-H-Center och åtnjutit värdefull kunskap genom dialogen med delar av organisationens medarbetare.

Mun-H-Center firar 25 år med webinar hela dagen! 1I synnerhet med arbetsgrupper och individer med särskilt engagemang i frågor som rör barn som besväras av salivläckage/bristande salivkontroll orsakade av neurologisk sjukdom.

Nu vill vi sprida informationen att Mun-H-Center firar 25 års-jubileum! Det firar dem genom att erbjuda en digital föreläsningsdag där patientberättelser möter experter inom det sällsynta området.

Om du jobbar inom vård och omsorg kan du anmäla dig HÄR. Dagen är kostnadsfri och du kan antingen närvara under hela dagen, eller delar av den.

Datum: 18 november 2020
Tid: 9.00 – 17.00
Anmälan: Senast 13 november