Nätverket är hörnstenen i smarta städer
Hem NYHETERIT-LÖSNING Nätverket är hörnstenen i smarta städer

Nätverket är hörnstenen i smarta städer

Publicerat av: Redaktionen

Över hela världen, har större städer från Barcelona till Alger, från Gujaret till Kapstaden, redan påbörjat anta ett antal smarta tekniker för att förbättra livskvaliteten och stadens tjänster.

Men är grunderna lagda för smarta städer? Att bygga avancerade infranätverksstrukturer är ett av de allra första stegen som måste tas för att säkerställa att smarta städer infriar sina löften. Manish Sablok, Head of Field Marketing vid ALE NWE tittar på fördelar och hinder inför den oundvikliga ökningen av smarta städer.

Forskning av Gartner förutspår en 30 % ökning av anslutna ”saker” till 6.4 miljarder enheter under 2016. Dessa maskin-till-maskin (M2M) enheter, som nätverkade i Internet of Things (IoT) börjar dyka upp i tätorter, inom industrin och i stadsmiljöer stad iot– från övervakningskameror och nytto-övervakningssensorer till biljettstaket vid stationer och hälsovårdsutrustning i sjukhus. Alla dessa applikationer kräver understöd av nätverk med 24/7 tillgänglighet som ”vet” vad som pågår. Hur kan då dagens nätverksmiljöer hantera detta?

Konsekvens och kapacitet är nyckeln till säkerhet

Låt oss ta säkerhet som ett exempel. Vi är medvetna om att de ökade säkerhetsproblemen i större städer och behovet av tillförlitliga och avbrottssäkra säkerhetsflöden Installation av enheter som IP kameror och säkerhetssensorer vid viktiga tillgångar och infrastrukturer i ett helt område är enkelt men utmaningen är tvåfaldig. För det första en garanti för kontinuerlig, kommunikation i realtid – dessa dataflöden kräver hög tillgänglighet hos nätverk och kan inte fungera med begränsad kapacitet.

För det andra hur man kan garantera ej jämn, konsekvent kvalitet i tjänster genom att prioritera de rätta användarna, enheter och rätt applikationsdata för oavbruten högprioriterad kommunikation.

För att ta tag i dessa frågor finns det nu ”smarta” nätverksswitchar, med andra ord applikationsmedvetna switchar som bär och levererar data över applikationsspänstiga nätverk. Dessa switchar har ett mervärde i att kunna prioritera användare, enheter och applikationer beroende på situation – normala dagliga nödsituationer.

Stadsnätverk får inte vara sparsmakade

Naturligtvis måste infrastukturnätverk kunna tåla svåra förhållanden som kraftavbrott, stor efterfrågan, temperaturförändringar och hårt väder. Men i händelse av partiella avbrott, måste intelligent routing och prioritering kunna mildra effekterna och samtidigt säkerställa att  viktiga trygghets och säkerhetstillgångar är kvar i drift.

Hålla igång smarta städer

Avdelningar ansvariga för transportlänkarna i en stad kan utnyttja M2M anslutning för att skapa smartare transportsystem – detta är IoT i aktion.

Urban trafikledning kan hanteras betydligt effektivare genom att analysera förutsättningar och trafikflöden. Men att samla in data flera gånger per sekund från tusentals vägbane och transportsensorer, CCTV kameror, fordonsdetektorer, väderstationer, skyltar, rampmätare, trafiksignaler och andra enheter och alla förlitar sig på anslutning –och anslutningxmöjligheter är beroende av nätverket.

Men insamling av data är bara ett anslutningsproblem. Det är av föga värde om du inte kan ansluta till offentliga displayer och användarenheter för att informera resenärer om vägförhållanden, events och incidenter och hålla igång transportnätet.

Smartare kraft för samhällsservice

Kraftnät, offentlig belysning och transportsystem är bara några av de områden som röner kostnadseffektivitet och fördelar från införandet av smart teknik och automation. Smarta nätsensorer kan förbättra prestanda i nätverksdriften Inbyggda sensorer i IoT system innebär att organisationer kan börja bygga intelligenta nätverk över hela städer och regioner. Dessa sensorer medger realtidsövervakning av nättillgångar – insamling av data som gör det möjligt för företag att förbättra energianvändning och prestanda genom bättre förståelse av hela distributionsnätet. Att samla in data på distans såsom kapacitet, tryckflöden och temperaturer kan hjälpa operatörerna och teknikerna att diagnostisera på distans för förebyggande underhåll eller för att reagera snabbt i nödsituationer.

Alla dessa enskilda framgångar driver en allmän trend mot ökad energieffektivitet inom städer, ett mål som är av en allt större betydelse på grund av oron för den växande globala uppvärmningen. Med mer än hälften av världens befolkning boende i urbana områden är de ett naturligt mål för minskningar i utsläppen. Genom att anta den smarta stadsmodellen, kan energieffektiviseringen åstadkommas och samtidigt sänka driftskostnaderna och förbättra livskvaliteten för medborgarna.

….och detta är bara början

Ovanpå detta ser vi nu framväxten av kommersiella applikationer som är beroende av kommersiella applikationer i behov av anslutning. Biluthyrning genomförs med hjälp av smartphones, som innehåller intelligent parkeringsservice, för att säkerställa att utrymme finns tillgängligt för föraren vid ankomsten. Detta sparar inte bara tid , det minskar också trängsel och därmed koloxidutsläppen. Men en högre grad av smidighet och skalbarhet i nätverken kommer att behövas för att säkerställa att stadens tjänster, som fördelas i stor skala, har tillräcklig anslutning.

Vi känner till detta hos ALE därför att vi redan förser denna typ av nätverk och kommunikation med kommunikationsryggrad för tidiga smarta städer som Gujarat International Finance Tec-City i Indien. Detta projekt har redan börjat producera fördelar, från en stadsomfattande anslutning och intelligent parkering till anslutna byggnader.

FN uppskattar att år 2050 kommer mer än två tredjedelar av världens befolkning att bo i städer, vilket ytterligare ökar påfrestningarna på offentliga tjänster – smarta städer kan tillhandahålla lösningen . Men allt eftersom varje sektor och applikation blir ansluten, kommer var och en att medföra unika krav på nätverksinfrastrukturen som stöder dem i den smarta staden.

Inom områden som hälsovård och utbildning kommer skalbarheten att vara en viktig och påverkande faktor. Inom hälsovården har framsteg gjorts när det gäller att införa digitala tjänster och omfattande IP-baserad kommunikation. ”Ansluten hälsovård omfattar nu kontinuerlig patientövervakning, samarbete mellan kliniker och patientdiagnos på distans.

Men när företag, individer och offentlig sektor fortsätter satsningen på allestädes närvarande digitalisering av tjänster och ”saker” kommer stadsplanterarna att behöva ta med nätverksutbyggnad i sina ambitioner med smarta städer som en prioriterad fråga.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>