Ny digital friskvårdstjänst för företag

Stressade medarbetare har ett produktionsbortfall på 38% vilket motsvarar 15 timmar varje vecka.

Healthylane är en ny tjänst som leder till förebyggande och individanpassade insatser för friskare och mer framgångsrika företag. Under slutet av oktober lanserar de en crowdfundingkampanj på FundedByMe, med målet att nå 768 000 SEK i finansiering.

— Vi vet att friska och hälsosamma medarbetare i en välmående organisation leder till prestation och resultat. Vi har därför utvecklat vår tjänst till en ny nivå som är anpassad för att sänka företagets kostnader, genom en tydlig bild av hälsoläget i organisationen. Mindre kostnader betyder inte mindre fokus på medarbetarnas hälsa, tvärtom kan det erbjuda dem ännu större chans till att få den hjälp de behöver. Samtidigt kan företaget spara så mycket som 500.000 kronor på en anställd som byter livsstil och går från en riskgrupp till friskgrupp på et par år, säger Åke Åkerman, grundare av Certico, som står bakom tjänsten Healthylane.

Certico, som driver Healthylane, jobbar med sjukvårdsrådgivning och vårdplanering över hela Sverige.

De har ett stort nätverk vårdgivare online, såväl sjuksköterskor som läkare . De är ett modernt alternativ till företagshälsovård med fokus på att förstärka hälsan och förebygga ohälsan hos anställda och på så vis göra företag mer framgångsrika. Healthylane hjälper också företag att leva upp till de krav som arbetsmiljöverket ställer på arbetsgivare idag, både vad gäller både rehabiliteringskrav och koll på psykosocial ohälsa.

— Det pratas allt för ofta om sjukvård men för oss handlar det om friskvård. Det gäller att jobba proaktivt och se tendenser tidigt hos anställda. På så vis kan man fånga upp dem innan sjukfrånvaro blir det enda alternativet. Det handlar inte om att skjuta ännu större summor till de som redan använder sig av friskvård, tränar på fritiden och har en genomgående god hälsa, det handlar om att nå den stora massan av tickande stressbomber innan de detonerar, säger Elisabeth Eriksson, Hälso- och arbetsmiljöstrateg på Certico.