Ny DNA-metod för känsligare cancerdiagnostik, transplantationsövervakning och brottsutredning

Ny, högkänslig DNA-teknik ger analyser som är upp till tusen gånger känsligare än dagens metoder och möjliggör tidig upptäckt av cancer och avstötning efter organtransplantation samt hjälper polisen att utreda brott.

Ny DNA-metod för känsligare cancerdiagnostik, transplantationsövervakning och brottsutredning

Projektet, som är samarbete mellan Tataa Biocenter, forskningsinstitut, akademi, sjukvård och näringslivet, har beviljats bidrag från Vinnova på 20 Mkr för implementering.

Analyserna, som nu skall implementeras, möter flera behov och öppnar stora möjligheter inom sjukvården. I ett enkelt blodprov kan man till identifiera specifikt DNA från t.ex. cancerceller vilket medför att cancer och eventuella återfall kan påvisas på tidigt stadium. Metoden används även för att följa cancerbehandling och för att detektera avstötning efter organtransplantation där enkla blodprover kan ersätta dagens vävnadsprover, som kräver invasiva ingrepp.

DNA-analyser är också ett viktigt verktyg för polisen vid brottsutredningar. Dagens teknik har dock begränsningar vad gäller möjligheten att analysera prover som innehåller DNA från flera personer, eller prover som har dålig kvalitet, vilket ofta är fallet. Med de nya teknikerna kommer fler prover kunna hanteras och fler brott klaras upp.

Metoden kallas SimSen Sekvensering och bygger på grundläggande forskning som letts av docent Anders Ståhlberg, projektledare för den Translationella Genomikplattformen inom Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. SimSen Sekvensering kan kombineras med Tataa biocenters Two-Tailed PCR teknik för att tillämpas på nedbrutet material, vilket det ofta handlar om vid blod- och kriminaltekniska prover.

– Vi har tidigare visat att de nya metoderna fungerar och med Vinnovas stöd kommer vi nu kunna implementera dom i såväl den offentliga som den privata vården. De nya tillämpningarna kommer passa utbudet hos Life Genomics, det privata laboratorium som knoppades av från Tataa biocenter 2014, och som idag analyserar prover åt hundratals kliniker i Sverige och utomlands, bl.a. genom www.fostertest.sewww.nipt.se och www.coronapassport.se, säger Mikael Kubista, VD för Tataa Biocenter.