Ny klinisk studie visar: Astmatikers andningsförmåga ökar med hjälp av motståndsandning med ånga
Hem NYHETERFORSKNING Ny studie visar: Astmatikers andningsförmåga ökar med hjälp av motståndsandning med ånga

Ny studie visar: Astmatikers andningsförmåga ökar med hjälp av motståndsandning med ånga

Publicerat av: Redaktionen

För första gången har effekterna vid motståndsandning med ånga, studerats kliniskt vid behandling av astma.

Den nya kliniska studien presenterades nyligen vid European Respiratory Society Congress i Barcelona.

Resultatet av studien visade att astmatikers andningsförmåga ökade med 12–20 procent vid andningsträning i 15 minuter om dagen under en månad. Dessutom ökade lungvolymen samtidigt med 4 procent. Den ökade andningsförmågan innebär att andningsmusklernas styrka ökade med 20 procent vid inandning och 12 procent vid utandning. Andningsträningen bestod av lätt motståndsandning och andningsövningar med ånga genom ett andningsredskap.

Den kliniska studien omfattade astmatiker med mild eller måttlig astma och innebar en metod där andning med motstånd kombinerades med varm vattenånga. Denna metod har inte studerats kliniskt tidigare vid behandling av astma. Metoden gav en betydande förbättring av andningsmuskelstyrka och lungfunktion.

– Ju bättre kondition andningsmusklerna har, desto lättare är det naturligtvis att andas. Det gäller även astmatiker, vars luftrör tenderar att dra ihop sig på grund av olika stimuli. Stärkta andningsmuskler minskar lungpatienters andfåddhet vid ansträngning och hjälper dem att lättare klara av svåra lunginfektioner exempelvis vid covid-19, säger Anssi Sovijärvi, emeritus professor i klinisk fysiologi.

Astma är den vanligaste lungsjukdomen i Sverige och påverkar cirka 800 000 människor. Symtomen och lungfunktionen hos patienterna förbättras med läkemedel. Däremot kan andningsmusklernas styrka inte öka med läkemedelsbehandling. Den nya studien visar att metoden med andningsträning – motståndsandning i kombination med varm vattenånga – ger en stor förbättring av andningsmuskelstyrkan och lungfunktionen i kombination med läkemedel.

–Ökad andningsstyrka minskar möjligheten för astmapatienters luftrör att dra ihop sig och underlätta avlägsnandet av slem från lungorna. Därför behöver andningsmusklerna stärkas effektivare med motståndsandning. I studien kombinerades ånginandning med motståndsandning med mycket bra resultat, säger professor Anssi Sovijärvi.

Andningsmuskelstyrkan bedömdes genom att mäta det maximala luftvägstrycket under ut- och inandning. Lungvolymen och andningsluftflödet i lungorna mättes med spirometri.

Ny klinisk studie visar: Astmatikers andningsförmåga ökar med hjälp av motståndsandning med ånga45 personer med mild eller måttlig astma deltog i studien. Under hela studien använde de regelbundet sin egen anpassade astmamedicin. Patienterna delades slumpmässigt in i en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Försökspersonerna använde WellO2-andningsträningsredskap, som kombinerar andning med motstånd och ångandning. Kontrollgruppen fortsatte sina liv som tidigare.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>