Nya data slår fast Repathas långsiktiga effekt och säkerhet
Hem NYHETERFORSKNING Nya tidiga data slår fast Repathas långsiktiga effekt och säkerhet

Nya tidiga data slår fast Repathas långsiktiga effekt och säkerhet

Publicerat av: Redaktionen

Sedan Repatha godkändes år 2015 har över en miljon patienter fått behandlingen för att sänka sina nivåer av LDL-kolesterol.

Nu visar tidiga data från två stora uppföljningsstudier på totalt över 6 600 patienter att behandling med världens mest använda PCSK9-hämmare är långsiktigt säker och tolereras väl samtidigt som den kolesterolsänkande effekten är ihållande fem år efter att fas III-studien FOURIER avslutats.

– PCSK9-hämmare har spelat en mycket viktig roll för patienter som behöver hålla sin LDL-kolesterolnivå under rekommenderade mål för att minska risken för nya kardiovaskulära händelser, säger Mats Eriksson, professor i internmedicin och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Det är tidiga resultat från två öppna förlängningsstudier (OLE = Open Label Extension) till fas III-studien FOURIER som nu presenteras.Studierna utformades för att utvärdera den långsiktiga säkerheten och tolerabiliteten av Repatha (evolocumab) under fem år hos vuxna med kliniskt påvisad aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom vid uppföljning fem år efter att fas III-studien avslutats.

I Further Cardiovascular Outcomes Research With PCSK9 Inhibition in Subjects With Elevated Risk Open-label Extension var 5 035 patienter i Östeuropa och USA inskrivna, och i Fourier Open-label Extension Study in Subjects With Clinically Evident Cardiovascular Disease in Selected European Countries deltog 1 600 patienter i Västeuropa.

Båda studierna visade att Repatha, 140 mg varannan vecka eller 420 mg varje månad, var säkert och tolererades väl. Majoriteten av patienterna i OLE-studierna följdes upp i cirka fem år, vilket innebär att patienterna fick Repatha i upp till 8 1/2 år sammanlagt i FOURIER- och OLE-studierna. Inga nya långsiktiga säkerhetsfynd observerades.

Nya data slår fast Repathas långsiktiga effekt och säkerhet

”Med tanke på att många av de här patienterna är beroende av effektiv LDL-kolesterolsänkning över tid är det betryggande att se att Repathas säkerhet och effekt är ihållande”, säger professor Mats Eriksson.

Samtidigt observerades medicinskt signifikant och ihållande minskning av LDL-kolesterol. Mer än 85 procent av patienterna nådde en LDL-C-nivå på under 1,0 mmol/l under OLE-perioden.

– Med tanke på att många av de här patienterna behöver en bibehållen låg kolesterolbörda över tid är det betryggande att se att såväl säkerhet som effekt är ihållande, säger Mats Eriksson.

Inom ramen för OLE-studierna genomfördes också explorativa analyser av (nivåer av) icke-HDL-kolesterol (totalkolesterol minus HDL-kolesterol), apolipoprotein B, totalkolesterol, Lipoprotein(a), triglycerider, HDL-kolesterol, VLDL-kolesterol (VLDL = Very Low-Density Lipoprotein) och apolipoprotein A1. Därutöver studerades kardiovaskulära händelser av intresse.

Detaljerade studieresultat kommer att delges regulatoriska myndigheter samt lämnas in för presentation vid en medicinsk kongress senare i år. Förlängd LDL-kolesterolreduktion med Repatha studeras också i den pågående VESALIUS-studien, Effect of Evolocumab in Patients at High Cardiovascular Risk Without Prior Myocardial Infarction or Stroke.

Repatha Cardiovascular Open-Label Extension (FOURIER-OLE), studiedesign FOURIER (Further Cardiovascular Outcomes Research With PCSK9 Inhibition in Subjects With Elevated Risk) var en randomiserad placebokontrollerad studie av evolocumab på patienter med kliniskt påvisad aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom på stabil effektiv statinbehandling.

FOURIER-OLE (Further cardiovascular OUtcomes Research with PCSK9 Inhibition in Subjects with Elevated – Risk-Open Label Extension) var öppna multicenterstudier som utformats för att bedöma den förlängda långsiktiga säkerheten av evolocumab hos patienter som fullföljde FOURIER-studien. FOURIER-OLE består av studierna Further Cardiovascular Outcomes Research With PCSK9 Inhibition in Subjects With Elevated Risk Open-label Extension och Fourier Open-label Extension Study in Subjects With Clinically Evident Cardiovascular Disease in Selected European Countries, som inkluderade 5 035 respektive 1 600 patienter som efter att ha fulllföljt FOURIER-studien behandlats med open label evolocumab och som följdes upp under en median på 5 respektive 4,6 år.

Resultaten av FOURIER har publicerats i New England Journal of Medicine, Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients with Cardiovascular Disease av Sabatine et al. (N Engl J Med 2017; 376:1713–1722)

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>