Nytt bokprojekt hjälper barn bearbeta psykisk ohälsa
Hem HÄLSA Nytt bokprojekt hjälper barn bearbeta psykisk ohälsa

Nytt bokprojekt hjälper barn bearbeta psykisk ohälsa

Publicerat av: Redaktionen

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar är tyvärr ett växande samhällsproblem, samtidigt som det inte funnits någon självhjälpslitteratur som adresserar detta.

Maria Dellenmark Blom, leg. psykolog, har genom sitt sagoprojekt tagit fram den första självbärande litteraturen för familjer som söker psykologiskt stöd. Med sagor som lyfter fram olika psykologiska teman vill Maria sprida en lättillgänglig psykologi i ett åldersanpassat format. Sagoprojektet som bygger på delaktighet mellan vuxen och barn kan användas såväl av barn och föräldrar som verksamheter som ansvarar för målgruppen, d.v.s. skola och vårdorganisationer.Nytt bokprojekt hjälper barn bearbeta psykisk ohälsa 2

Psykisk ohälsa i mild och måttlig form ökar och är en trend i tiden. Sagoprojektets mål är att stödja de familjer som söker och önskar psykologiskt stöd. Materialet, som bygger på delaktighet mellan vuxen och barn, ska verka för att öppna dörren till barnets livsvärld. Det finns i nuläget inget annat motsvarande material på marknaden, vilket gör sagoprojektet unikt. Det nydanande materialet är ålders- och utvecklingspsykologiskt anpassat. Sagorna började skrivas för 10 år sedan då Maria inte arbetade som psykolog. Nu har hon med kollegialt stöd utvecklat och lyft fram dem psykologiska teman än mer. Utifrån klinisk erfarenhet och kunskap lever nu en psykologisk kompetens i sagoberättelsen.

Barnet. Sagoberättelsen, som är en fristående serie, bär var för sig ett psykologiskt tema. Första utgivningen handlar om oro, ängslan och ont i magen som tillhör en vanlig utvecklingsfas för barn i åldersgruppen 5-10 år. Därefter följer exempelvis tema om ledsenhet, utanförskap och självkänsla; prestationsrelaterad och social oro; när ett barn blir kroniskt sjukt; när ett barn blir akut sjukt m.fl.

Vi möter huvudkaraktärerna Grynet, Mamma Groda och Pinnen. Grynet är en blå-turkos hund, liten som ett gryn, ängslig och reflekterande i sin karaktär. Mamma Groda är stor och tar plats, en jagcentrerad personlighet som är beskyddande, godhjärtad och bestämmande. Pinnen är till sin storlek mer som Grynet, bär sin kluvenhet av social oro, där han vill vara med andra djur men inte riktigt vågar tala fritt. Han tenderar att dra sig undan till skogen där han blir det han känner, osynlig; en bland de många pinnarna.

Den vuxne tillhandahålls ett kompendium om det aktuella psykologiska temat. Kompendiet för förälder ska beskriva en lättillgänglig psykologi som blir ett redskap som ger föräldern möjlighet att samtala och ta emot barnets känslor och tankar. För behandlaren är kompendiet fördjupat och har inslag av sagans psykologiska metodik, där behandlaren kan guida förälder och barn.

Idag vet vi att sagor fyller en psykoterapeutisk funktion och manar till reflektion och uttryck inom barnet. Vi vet att sagor berikar barns språk och att sagoberättandet stimulerar tanke, fantasi och kreativitet. Från forskning vet vi att högläsning verkar för den personliga närvarons magi, något som också rekommenderas i konceptet. Banden mellan vuxen och barn liksom samtalet som uppstår uppmuntrar till att kognitiva och emotionella processer tar vid inom barnet.

Tack vare sagoprojektet finns äntligen ett självbärande psykologiskt material för familjer, som fördelaktigt kan användas för skolor och vårdorganisationer som möter målgruppen.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>