Nytt ramavtal för applikationsförvaltning inom e-hälsa

Decerno har tilldelats ett ramavtal med Inera för applikationsförvaltning inom e-hälsoområdet. Inera, som ägs gemensamt av Sveriges landsting och regioner, har i uppdrag att koordinera e-hälsoarbete och utveckla tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal samt beslutsfattare.

Ramavtalet som har tilldelats Decerno löper över fyra år. Den potentiella avtalsvolymen uppskattas till cirka 80-120 MSEK årligen. Inera kommer att använda ramavtalet för upphandling av förvaltnings- och vidareutvecklingstjänster för system inom e-hälsoområdet. En andra konkurrensutsättning kommer att ske av de tolv bolag som tilldelats ramavtalet.

Vi är stolta över att ha blivit utvalda som leverantör av Inera. Vi fortsätter därmed att bidra till en ökad samhällsnytta, något som är väldigt viktigt för oss, säger Mats Dahl, VD på Decerno.

Decerno, ett dotterbolag i Addnode Groups affärsområde Process Management, bygger verksamhetskritiska system för stora företag och offentlig förvaltning. Företaget är baserat i Kista och har ca 47 medarbetare. Omsättningen uppgick 2014 till ca 78,5 miljoner kr.

 

Post Comment