Nytt verktyg för sexuell rehabilitering vid prostatacancer – bidrar till förbättrad livskvalitet
Hem NYHETERCANCERVÅRD Nytt verktyg för sexuell rehabilitering vid prostatacancer – bidrar till förbättrad livskvalitet

Nytt verktyg för sexuell rehabilitering vid prostatacancer – bidrar till förbättrad livskvalitet

Publicerat av: Redaktionen

Åtta regioner är nu i gång med att använda ett nytt digitalt verktyg för sexuell rehabilitering vid prostatacancer.

Och fler regioner är på gång att implementera verktyget, som bland annat lyfter egenvård och reflektion som två viktiga delar av rehabiliteringen.

Carina Danemalm Jägervall, sexualrådgivare i Växjö, har varit med och utvecklat Sveriges första digitala verktyg för sexuell rehabilitering vid prostatacancer. Verktyget är ett digitalt stödprogram som finns tillgängligt via stöd- och behandlingsplattformen på 1177. Det är anpassat efter vilken typ av cancerbehandling som patienten haft, och det finns program som riktar sig till par eller singlar, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.

– Området sexuell rehabilitering inom prostatacancervården har utvecklats mycket under de senaste åren. Och vikten av den här typen av rehabilitering uppmärksammas alltmer. När jag började inom det här området var det mest fokus på erektil dysfunktion. Nu kan vi ge en bred sexuell rehabilitering där flera sexuella förändringar och hur de kan hanteras lyfts fram. Likaså partnerns upplevelse av deras nya situation, säger Carina Danemalm Jägervall.

– Dock kvarstår vissa utmaningar. Det finns ett behov av att förbättra möjligheterna för fler patienter att få tillgång till sexuell rehabilitering samtidigt som tillgången till sexualrådgivare och sexologer ser olika ut i landet. Med hjälp av digitala verktyg kan vi tillsammans skapa en mer jämlik rehabilitering.

Ett verktyg med tid för reflektion

Sedan oktober 2023 har samtliga regioner möjlighet att använda det digitala verktyget kostnadsfritt efter det att de fått det tilldelat till sig. Verktyget främjar sexuell hälsa genom ökad kunskap, reflektion och övningar. Totalt finns det tre program med respektive åtta moduler, där varje modul har ett specifikt fokus. Till exempel sexuella förändringar, samspel och beröring och erektionsbehandling. Behandlingsprocessen bygger på att patienten är aktiv och avsätter tid för att läsa och genomföra övningarna.

– RCC i samverkan är nationell utgivare, vilket har varit avgörande för den nationella spridningen. En fördel med verktyget är att det kan användas av flera yrkeskategorier inom prostatacancervården, till exempel kontaktsjuksköterskor och uroterapeuter även utan formell kompetens inom klinisk sexologi. Behandlare får en mer coachande funktion, vilket gör att det inte tar några större personalresurser att införa verktyget.

Ett positivt mottagande

Efter det att verktyget lanserades hösten 2023 har hittills åtta regioner börjat använda verktyget och ytterligare tre regioner har visat ett stort intresse. Kontaktsjuksköterskor vid Blekingesjukhusen var först ut att prova programmet och det tycket det var enkelt att använda eftersom det följer samma strukturer som elektroniska vårdprogrammet. Även bland patienterna är intresset stort och verktyget uppskattat.

Nytt verktyg för sexuell rehabilitering vid prostatacancer – bidrar till förbättrad livskvalitet– De avslutande reflektionsfrågorna i modulerna har varit bra för paren. Det är inte en självklarhet att det är enkelt att prata om sitt sexliv med varandra. Framför allt inte när det uppstår nya problem. Att tillsammans gå igenom frågorna är ett sätt att öva på att kommunicera. Frågorna varierar och handlar till en början om vad man har för förväntningar och hur man vill lägga upp det gemensamma arbetet framöver. Kommunikation och samspel i relationen är en viktig del av rehabiliteringen.

Vikten av att lyfta patienters egenvård

Carina Danemalm Jägervall beskriver att många patienter och närstående har en förhoppning och föreställning om att det ska finnas en ”quick-fix” i deras rehabiliteringsresa. Men att vårda relationen med sin partner och sin sexuella hälsa kräver engagemang, precis som det gör med all annan typ av hälsa.

– Stödprogrammet bygger på aktiv patientmedverkan och är del i den digifysiska vårdens utveckling som ger både oss i vården och patienterna nya erfarenheter. På så vis är vi i en gemensam förändrings- och lärandeprocess. Framåt tror jag att vi behöver lyfta behandlarens coachande roll i egenvården.

– Vissa lättare bekymmer kan klaras av med hjälp av god egenvård. Andra som har mer omfattande bekymmer med sitt samliv kan få professionellt stöd. Dock ska inte egenvård förväxlas med resursbesparing, utan det är ett sätt att stärka patienternas kraft och möjligheter att kunna ta makt över sin egen hälsa. Där har vi i vården en viktig roll i att stötta och skapa förutsättningar.

Har du frågor om verktyget? Kontakta carina.danemalm- jagervall@kronoberg.se.

Processen fram till ett färdigt verktyg

Framtagandet av verktyget började som ett forskningsprojekt knutet till Linnéuniversitetet med en pilotstudie vid kirurgkliniken i Region Kalmar. Amanda Hellström, docent i vårdvetenskap var forskningsledare för projektet. Carina Danemalm Jägervall var en av de som ingick i forskningsgruppen. Hon fick sedan idén att vidareutveckla programmet för kliniskt bruk. Prostatacancerförbundet gav stöd för vidareutvecklingen, vilket genomfördes tillsammans med bland annat Marie Guiron, psykolog och sexualrådgivare. RCC i Samverkan beslutade om att vara nationell utgivarenhet och hösten 2023 fanns verktyget tillgängligt för samtliga regioner att implementera. Regioner som har börjat använda verktyget är Kronoberg, Blekinge, Jämtland-Härjedalen, Västmanland, Kalmar, Stockholm, Dalarna och Örebro. Även Region Skåne och Jönköping har anmält sitt intresse.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>