Ojämlik allergivård skapar onödigt lidande

Astma och allergier ökar kraftigt i hela världen och allergier är numera en av våra största folksjukdomar.

Ojämlik allergivård skapar onödigt lidande 1
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige

Tack vare forskningens framsteg kan orsaken bakom många allergier behandlas. Samtidigt visar nya siffror att antalet som får behandling skiljer sig kraftigt åt mellan länen. På internationella astmadagen den 7 maj uppmanar Forska!Sverige regionerna att skyndsamt jämna ut de geografiska skillnaderna i allergivården.

Årets pollensäsong är här, och den kan enligt experter bli den värsta på 45 år. I Sverige har omkring 40 procent av befolkningen någon form av allergisk sjukdom och var tionde svensk har astma. Samtidigt ger forskning hopp till de drabbade.

– Tack vare forskningens framsteg kan själva orsaken till många allergier behandlas med allergivaccination. En lyckad behandling förbättrar livskvaliteten avsevärt, eftersom de allergiska besvären och behovet av mediciner minskar eller till och med försvinner helt, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige

Dessvärre visar siffror från allergiforskningsföretaget ALK att antalet som får allergivaccination skiljer sig kraftigt åt mellan länen. Exempelvis fick 48 patienter per 10 000 invånare i Hallands län allergivaccination under 2017, i Norrbottens län var motsvarande siffra enbart 9 patienter per 10 000 invånare.

– Astma och allergi är en av våra största folksjukdomar. För den enskilde innebär det ofta stora inskränkningar i vardagen och en försämrad livskvalitet för såväl drabbade som anhöriga. Allergisk snuva, inklusive nedsatt produktivitet på arbetet, kostar Sverige upp till 12 miljarder kronor årligen. Att inte använda de behandlingar som finns skapar onödigt lidande och är slöseri med samhällets resurser. Vi uppmanar regionerna att jämna ut skillnaderna och se till att effektiva behandlingar kommer patienterna till del oavsett vart i landet de bor, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.