Untitled 18
Hem NYHETERCANCERVÅRD Oncotype DX[®]-test förväntas ge klinisk nytta för lämpliga bröstcancerpatienter och besparingar för det svenska sjukvårdssystemet enligt TLV:s utvärdering.

Oncotype DX[®]-test förväntas ge klinisk nytta för lämpliga bröstcancerpatienter och besparingar för det svenska sjukvårdssystemet enligt TLV:s utvärdering.

Publicerat av: Redaktionen

Senare i år förväntas hälso- och sjukvårdsmyndigheterna fatta beslut huruvida det här testet kommer att subventioneras för svenska bröstcancerpatienter, som i andra europeiska länder.

Idag meddelade Exact Sciences att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har publicerat sin utvärdering av Oncotype DX Breast Recurrence Score®-testet för vägledning vid rekommendationer för kemoterapi för svenska patienter med hormonreceptorpositiv, HER2-negativ bröstcancer i tidigt stadium. (https://www.tlv.se)

I sin analys drog TLV slutsatsen att användning av Oncotype DX-test förväntas innebära såväl klinisk nytta för patienter som besparingar för det svenska sjukvårdssystemet. Denna tekniska bedömning kommer att ge information till det medicintekniska produktrådet (MTP-rådet), som förväntas slutbehandla ärendet under andra halvan av 2021.

TLV:s slutsats baseras på Oncotype DX-testets förmåga att undvika såväl under- som överbehandling av patienter som får kemoterapi. Oncotype DX-testet är det enda test som validerats för att avgöra vilka patienter som skulle kunna dra nytta av kemoterapi som tillägg till sin behandling.i,ii,iii Flera studier visar också att testet ger ytterligare oberoende information som vägledning vid adjuvant kemoterapi jämfört med vanligen använda prognostiska faktorer (dvs. tumörstorlek och -stadium) för hormonreceptorpositiv, HER2-negativ tidig bröstcancer.i-iii,iv,v Denna viktiga information gör det möjligt för läkare och patienter att skapa individanpassade behandlingsplaner med större tillförsikt.vi

Idag får ungefär 40 % av alla lämpliga patienter i Sverige med tidig bröstcancer utan fjärrmetastaser kemoterapi, med stora regionala skillnader. vii Emellertid har en mindre andel patienter med ER-positiv, HER-negativ bröstcancer i tidigt stadium nytta av kemoterapi, viii vilket indikerar att flera av dem troligtvis endast upplever biverkningarna av behandlingen. Detta är särskilt tydligt hos patienter med begränsad lymfkörtelpåverkan, för vilka förskrivning av kemoterapi är mer vanligt viii. De första resultaten från den oberoende, fas III, RxPONDER-studienv visade att Oncotype DX-testet kan identifiera de ca 80 % av patienterna med begränsad lymfkörtelpåverkan (upp till tre positiva körtlar) som inte har nytta av kemoterapi och därför kan besparas olägenheterna.

Untitled 18”Vi är glada över TLV:s bedömning och ser fram emot det slutliga beslutet från MTP-rådet senare i år” säger Stephen Ogram, Nordeuropachef hos Exact Sciences. ”Vi lägger stor vikt vid att arbeta tillsammans med hälso- och sjukvårdsmyndigheterna för att säkerställa att alla lämpliga patienter runt om i landet snart ska få tillgång till vårt test, liksom i övriga Europa, för att hjälpa dem att besluta huruvida de ska få adjuvant kemoterapi eller inte.”

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>