Öppen utlysning för stöd till nyskapande äldrevård

Vill du vara med och förbättra vården för de mest sjuka och sköra äldre?

Öppen utlysning för stöd till nyskapande äldrevård 1Nu kan du söka stöd för forskning, utveckling och innovation från Stockholms Sjukhems jubileumsprogram.

– Forskning, utveckling och innovation inom Stockholms Sjukhem ska stödja vårt syfte – att erbjuda vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka i en stimulerande och hemlik miljö, säger sjukhusdirektör Karin Thalén. Med jubileumsprogrammet vill stiftelsen förbättra kunskapsläget för en angelägen grupp – de mest sjuka och sköra äldre. Vi vill bidra till nyskapande och sammanhållen vård samt till innovation som kommer patienter och boende till nytta, i vår verksamhet men också nationellt och internationellt.

Öppen utlysning

Jubileumsprogrammets öppna utlysning vänder sig till forskare/utvecklare/innovatörer med anknytning till verksamhet inom Stockholms Sjukhem, men även till andra sökande, som vill driva projekt i samverkan med kliniker eller andra verksamhetsföreträdare inom Stockholms Sjukhem.

Projekten ska vara relevanta för jubileumsprogrammets fokusområden – skörhet, smärta och hjärtsvikt – samt bedömas ha stor nytta och betydelse för kliniska verksamheter inom Stockholms Sjukhem, men även vara av nationellt och internationellt intresse. Kopplingen till vård- och omsorgsverksamhet ska vara tydlig. Projektens förväntade resultat ska ha fokus på att skapa nytta för patienter, boende, närstående och medarbetare.

I denna första utlysning beräknas 5-6 projekt få stöd med upp till 700.000 kr årligen i 1-3 år med möjlighet till förlängning. Stöd kan även ges till flera mindre projekt med lägre belopp.

Ansökan i två steg

Ansökan görs i två steg och i det första steget skickas en ansökan/intresseanmälan. Ansökningsperioden i steg I är 1-31 oktober. Alla ansökningar som kommer in bedöms av en bedömargrupp. De kommer att titta på tre delar i ansökan: idé, relevans och nytta utifrån jubileumsprogrammets inriktning och syfte samt genomförbarhet och samverkan. Därefter beslutar stiftelsens FoUU-kommitté om vilka projekt som ska gå vidare och bjudas in att göra en fullständig projektansökan.

Ansökan: https://apply.se/stockholmssjukhem

Ansökningsperiod: 1 oktober till 31 oktober.