Primärvården i Region Västerbotten mer tillgänglig efter standardisering av Aurora teleQ
Hem PARTNERZONE Primärvården i Region Västerbotten mer tillgänglig efter standardisering av Aurora teleQ

Primärvården i Region Västerbotten mer tillgänglig efter standardisering av Aurora teleQ

Publicerat av: Redaktionen

Ronny Lestander arbetar som kvalitetsansvarig i Region Västerbotten.

I en intervju berättar han att regionens alla hälsocentraler länge har använt sig av Aurora teleQ och att samarbetet har fungerat bra, dock har regionen saknat en enhetlig struktur för att underlätta arbetet.

Region Västerbotten har därför, tillsammans med Aurora, arbetat med att standardisera användningen av Aurora teleQ, något som Ronny menar har ökat igenkänningsfaktorn för patienter, personal samt olika vårdinrättningar som kommer i kontakt med hälsocentralerna. Syftet med standardiseringen har varit att skapa en gemensam struktur för alla hälsocentraler i Region Västerbotten med hjälp av Aurora teleQs nya effektiva och tekniska lösningar. Det ska inte spela någon roll vilken hälsocentral man ringer till, patienten ska mötas av samma knappval.

Före standardiseringen av Aurora teleQ

Primärvården i Region Västerbotten mer tillgänglig efter standardisering av Aurora teleQ

Ronny Lestander, kvalitetsansvarig i Region Västerbotten. Fotograf Klas Sjöberg

Hälsocentralerna i Region Västerbotten har länge arbetat med Aurora teleQ och var nöjda med samarbetet. Dock arbetade varje enskild hälsocentral utefter sina enskilda behov utan att ha en gemensam struktur, trots att man erbjöd samma tjänster. Det skapade en del förvirring hos patienter som möttes av olika information och knappval beroende på vilken hälsocentral hen ringde till. Även personal som arbetade på olika hälsocentraler upplevde ett behov av en mer enhetlig struktur för att minimera den tid det tog att sätta sig in i ett nytt system.

Ronny beskriver hur sjukvårdsupplysningstjänsten 1177 hade svårigheter med att vägleda patienter i knappvalsfunktionen till hälsocentralerna då de hade olika, och ibland för många, knappval. Det saknades en gemensam struktur vilket gjorde att patienter ringde tillbaka med samma problem eller sökte akut vård trots att sjukdomstillståndet inte krävde det.

Parallellt med hälsocentralernas – och hela samhällets – förändring har Aurora teleQ uppdaterats med nya tekniska lösningar, uppdateringar som möter den nya efterfrågan.

Implementeringen av den ”nya” Aurora teleQ-tjänsten

För att testa den nya tekniska lösningen valde regionen ut ett antal hälsocentraler till en referensgrupp. Aurora var med och informerade om hur andra regioner arbetat och kom med förslag och tips på hur man kunde förenkla och effektivisera. Hälsocentralerna behövde inte avsätta tid och personal för att genomföra projektet, Aurora implementerade hela den nya tekniska lösningen och skötte allt bakom kulisserna.

”Standardiserade val i Aurora teleQ har gett möjlighet till central hantering av meddelande och stöd, bättre igenkänning och service till invånarna samt större möjlighet att jobba över olika organisatoriska gränser, säger Ronny Lestander”

Enhetlig struktur med patienten i fokus

Standardiseringen av Aurora teleQ har skapat en igenkänningsfaktor framförallt för patienter men även för personal och andra vårdinrättningar i hela Region Västerbotten. Oavsett vad patienten behöver hjälp med eller vilken hälsocentral hen ringer till möts man av samma information och knappval. Det har även blivit mer flexibelt och mindre tidskrävande för personal att arbeta på olika hälsocentraler.

Alla hälsocentraler erbjuder nu samma tjänster och har en enhetlig struktur. Aurora teleQs nya finesser och tekniska lösningar har skapat ett större patientfokus och det är nu möjligt för patienten att själv boka en tid istället för att bli erbjuden en tid. Patienten kan även ringa sin hälsocentral när det passar hen och få hjälp närsomhelst på dygnet. Vidare beskriver Ronny hur personal på 1177 nu lättare kan guida patienter i knappvalstjänsten då det är samma knappval hos alla hälsocentraler.

Standardiseringen har även gjort det avsevärt lättare för alla hälsocentraler att följa med i utvecklingen och diverse förändringar i samhället, till exempel provtagningar och vaccinationer. Oavsett om det är en mindre hälsocentral eller en större ser det likadant ut och det finns ingen press på att hälsocentralerna ska genomföra förändringar själva eftersom att allt sköts centralt.

Effektivt samarbete mellan Aurora och Region Västerbotten

Ronny fortsätter att berätta om hur Aurora har funnits med hela tiden och samarbetet har fungerat optimalt. Processen har vägletts av en kontaktperson på Aurora, vilket har skapat en trygghet och underlättat hela arbetet. Det är nu smidigt för alla hälsocentraler att enkelt ladda hem nya meddelanden och mallar för varje knappvalstjänst. Hela processen med standardiseringen av Aurora teleQ har gått enligt plan och patienter, personal och andra vårdinrättningar upplever en avsevärd förbättring av tjänsten. Eftersom att förändringen nyligen har gjorts finns det inga siffror på en eventuell ekonomisk vinning, dock är Ronny övertygad om att det både har sparats tid och pengar för verksamheterna. Patienten är nu ännu mer i fokus vilket var ett av målen med standardiseringen. Ronny uppmanar andra regioner att genomföra en standardisering av Aurora teleQ för att spara tid för både personal och patienter samt öka effektiviteten.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>