Psykosmottagningen vid Akademiska belönas med Hälsofrämjandepris
Hem NYHETER Psykosmottagningen vid Akademiska belönas med Hälsofrämjandepris

Psykosmottagningen vid Akademiska belönas med Hälsofrämjandepris

Publicerat av: Redaktionen

Psykosmottagningen på Akademiska sjukhuset erbjuder hälsobefrämjande insatser och arbetar aktivt och systematiskt för att patienterna ska förbättra sin totala hälsa.

Psykosmottagningen vid Akademiska belönas med Hälsofrämjandepris 1

r Psykosmottagningen på Akademiska sjukhuset erbjuder hälsobefrämjande insatser och arbetaaktivt och systematiskt för att patienterna ska förbättra sin totala hälsa.

Här ingår kartläggning av levnadsvanor, individuell rådgivning och träning i grupp. För sitt arbete belönas verksamheten med Region Uppsalas Hälsofrämjandepris 2018.

– Alla patienter hos oss erbjuds en årlig hälsokontroll med kartläggning av levnadsvanor samt somatisk undersökning inklusive blodprov för att upptäcka eventuella metabola riskfaktorer. I hälsosatsningen ingår även individanpassad rådgivning, tobaksavvänjning, fysisk aktivitet på recept och gruppverksamhet, bland annat promenadgrupp, innebandy, gymträning, sluta röka, stegprojektet, hälsa & aktivitet i vardagen, mindfulness med mera, säger Yvonne Lowert, chefsöverläkare och biträdande sektionschef inom psykos- och rättspsykiatrisk vård på Akademiska sjukhuset.

Yvonne Lowert är med i flera nationella grupper kring psykisk ohälsa och levnadsvanor och har tagit fram material i frågan. Hon berättar att man inom psykiatrin allt mer börjat intressera sig för psykiskt långtidssjukas kroppsliga ohälsa. Patienter med schizofreni har visat sig ha en högre grad av sjuklighet och dödlighet jämfört med befolkningen i stort och överdödlighet främst i hjärtkärlsjukdom. Enligt forskningsstudier är medellivslängden 15-20 år kortare än för övriga befolkningen.

– Patienter med schizofreni har ofta, i och med sin sjukdom, försämrade levnadsvanor med rökning, missbruk av alkohol och droger, bristfällig kosthållning samt brist på fysisk aktivitet. Detta bidrar i hög grad till andra samtidiga sjukdomar såsom diabetes typ 2 och hjärtkärlsjukdom. För att hjälpa dessa patienter att förbättra sina levnadsvanor och sin hälsa är det därför särskilt viktigt med ett systematiskt arbetssätt inom psykiatrin, säger Yvonne Lowert.

Enligt nationella föreskrifter ska alla patienter med schizofreni eller psykossjukdomar ha en individuellt utformad plan för kroppslig och psykisk hälsa, sjukdomsbehandling, arbete/sysselsättning, fritid och vardag. Hälsosatsningen är ett led i detta genomgripande arbete.

– Genom att medarbetare och patienter rapporterar in data finns det underlag för lokala förbättringsarbeten, samtidigt som samlad data över tid kan användas för verksamhetsledning, kunskapsstyrning, forskning och utveckling av kvalitetsregister, fortsätter Yvonne Lowert.

För sina hälsofrämjande insatser får psykosmottagningens arbetsgrupp för hälsa samt verksamhetsområde psykiatri, ta emot Region Uppsalas Hälsofrämjandepris 2018. Priset belönar insatser för att utveckla ett hälsofrämjande bemötande inom hälso- och sjukvården. Vårdstyrelsens motivering: Årets pris går till Psykosmottagningens arbetsgrupp för hälsa samt verksamhetsområde psykiatri, Akademiska sjukhuset, för arbetet med att aktivt integrera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i behandlingen till patienter med psykossjukdomar.

– Deltagarna i arbetsgruppen är självklart väldigt glada för priset och har flera goda idéer om hur de på bästa sätt kan utöka sin verksamhet. De har flera visioner inför framtdien, bland annat att en egen hälsopedagog inom specialistpsykiatrin, en utökning av gymmet på plan 5 i psykiatrihuset samt att skapa ett aktivitetsplan med flera hälsoriktade insatser och möjligheter. Vidare att de själva skulle få mer tid till att utveckla verksamheten, skapa nya grupper och på så sätt bidra till ett friskare liv för patienterna, avrundar Yvonne Lowert.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>