Räddningstjänsten i Dorset & Wiltshire inför robusta Toughbook 33-datorer i sina utryckningsfordon

För att effektivisera sin kommunikation har räddningstjänsten i brittiska Dorset & Wiltshire valt att utrusta sina medarbetare och utryckningsfordon med ruggade bärbara Panasonic TOUGHBOOK 33-datorer.

Räddningstjänsten i Dorset & Wiltshire inför robusta Toughbook 33-datorer i sina utryckningsfordon 1Räddningstjänsten i Dorset & Wildshire i södra England upplever nu en omfattande digital transformation i och med införandet av robusta TOUGHBOOK 33-enheter, med operativsystemet Windows 10 Pro, i sina räddningsfordon. Fordonen är därmed utrustade med både en fastmonterad enhet vid förarplasten och en mobil TOUGHBOOK 33-enhet i den bakre delen av fordonen. På så sätt kan räddningspersonalen smidigt ta med sig enheten ut ur fordonen när de anländer till händelseplatsen och därifrån kommunicera med ledningscentralen och andra berörda aktörer, samt ha all nödvändig information nära till hands.

Förutom att användandet av de mobila enheterna kan bidra till säkrare och snabbare räddninginsatser, så underlättas även förebyggande åtgärder, såsom att genomföra t ex kundundersökningar och riskbedömningar på plats.