Roks håller täten i tjejjoursrörelsen!

Idag lanserar Roks vår nya chatt- och stödplattform Rokstjejjourer.se.

Roks håller täten i tjejjoursrörelsen! 1Vi är mycket stolta över detta!

Rokstjejjourer.se är en stödplattform som stärker och fördjupar våra tjejjourers stöd till våldsutsatta tjejer. Förutom att rymma alla tjejjourers chattrum och en frågelåda om våld informerar plattformen enkelt och användarvänligt om våldets ansikten och konsekvenser. Rokstjejjourer.se fungerar också som en samlingsplats för våra tjejjourer och ger dem ytor för nätverkande och kunskapsutbyte. Kort sagt, Rokstjejjourer.se är en milstolpe i vår stödverksamhet.

Värt att veta är att den plattform vi har tagit fram är byggd av oss själva:

Roks styrelses ledamot Adine Samadi (Kvinnojouren och tjejjouren Iris) har tillsammans med ett stort antal tjejjourer tagit fram texter, illustrationer och funktioner för plattformen, med tillbehör. Det betyder att den kunskap som förmedlas är relevant och att tilltalet hämtats rakt ur tjejjoursrörelsens hjärta.

Roks tjejjourer arbetar med att stötta tjej till tjej. Vi har en 25 år lång historia och erfarenhet av att stötta våldsutsatta tjejer och nu tar vi nästa kliv i utvecklingen med en egen stödplattform speciellt baserad på Roks långa kunskap och erfarenhet.