Sectra och en av USA:s största inköpsorganisationer skriver avtal kring stråldosövervakning

Sectra har skrivit ett avtal med den amerikanska inköpsorganisationen Premier Inc.

Det ger deras medlemmar möjlighet, om de så önskar, att köpa Sectras lösning för stråldosövervakning, Sectra DoseTrack, till förförhandlade priser och villkor. Avtalet trädde i kraft i juli 2016.DoseTrack

Premier är ett av USA:s ledande vårdföretag. I sin organisation samlar de ungefär 3 600 amerikanska sjukhus och 120 000 andra leverantörer med ett gemensamt mål att utveckla sjukvården.

Sectra DoseTrack är en webbaserad lösning som samlar in, presenterar och möjliggör analys av stråldosinformation från olika röntgenapparater. Genom att automatisera insamlingen av data sparar sjukvården värdefull tid. Systemet möjliggör även övervakning av utrustning för att upptäcka om en röntgenapparat ger patienterna för mycket strålning, eller för att följa upp enskilda patienter för att undvika överdriven strålning.

Post Comment