Sjukhusläkarna ställer sig bakom klimatrapport

”De viktigaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan bidrar också till bättre hälsa.”

Sjukhusläkarna ställer sig bakom klimatrapport 1
Rapporten “Klimat och hälsa” har tagits fram av Institutionen för medicin vid Sahlgrenska Akademin.

Det lyfts fram i Klimat och hälsa, en sammanställning om aktuellt kunskapsläge för klimatförändringar med påverkan på människors hälsa.

Sjukhusläkarna stödjer rapporten som Institutionen för medicin vid Sahlgrenska Akademin tagit fram och som delvis författats av tre ledamöter i Sjukhusläkarnas klimatgrupp, Björn Fagerberg, Sofia Hammarstrand och Anna-Carin Olin.

Rapporten anger brist på mat och rent vatten, värmeböljor och sjukdomspanorama som de största klimatrelaterade hoten mot människors hälsa. Man lyfter också sekundära effekter i form av ökad risk för konflikter på grund av brist på mat, vatten och odlingsbar jord, och ökad migration, och betydande effekter på människors psykiska hälsa hos de som drabbas, men också i form av oro och ångest hos de som bekymrar sig för vad ökade klimatförändringar kan innebära.