Smart larmsystem för temporära vårdplatser

Vården fokuserar på att prioritera behov och få resurser att räcka till och ska inte behöva tänka på om tekniken är tillgänglig eller fungerar som den ska.

Smart larmsystem för temporära vårdplatser 1Tjeders har tagit fram ett portabelt larmsystem anpassat för temporära vårdplatser för att underlätta i situationer där vardagen inte ser ut som vanligt och där man på ett enkelt sätt måste få upp en larmsystem där patienten kan påkalla hjälp från personalen.

Larmsystemet kommer som en färdig lösning enligt ”plug-and play” vilket gör att det inte krävs någon installation så vårdpersonalen kan ägna sig åt det som de gör bäst, att ge vård till de personer som som bäst behöver det.

All kommunikation är trådlös och hanteras i smartphones , en ”tyst vårdmiljö”, dvs att bara väsentliga ljud kommer att höras från larmet och således blir ingen störd i onödan

Med Tjeders långa erfarenhet av att tillhandahålla och säkerställa drift, underhåll och support för samhällskritiska larmsystem vill vi bidra till att underlätta för personal att ge fortsatt god omsorg och vård.

Camand trygghetspaket är fullt anpassningsbart och skalbart utefter det aktuella behovet.