Hem COVID-19 Södersjukhusets hantering av patienter med covid-19

Södersjukhusets hantering av patienter med covid-19

Publicerat av: Redaktionen

Södersjukhuset följer de riktlinjer och rekommendationer som gäller för hantering av covid-19 som sedan våren utvecklats och anpassats utifrån aktuellt kunskapsläge.

Södersjukhusets hantering av patienter med covid-19 2

Interiör i Södersjukhusets nya vårdbyggnad

Rutiner för hantering och behandling av patienter med bekräftad och misstänkt covid-19 har tagits fram i samarbete med Vårdhygien Stockholm och Smittskydd Stockholm.

Den senaste månadens kraftiga ökning av patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 har gjort att Södersjukhuset återigen har höjt beredskapsnivån för att kunna ta emot ett ökat antal patienter.

I takt med att kunskapen om sjukdomen ökat har även rutiner och arbetssätt förändrats. Idag utgår arbetssätt och rutiner ifrån att även patienter utan luftvägssymtom kan vara bärare av covid-19, samt att patienter med luftvägssymtom kan lida av en annan åkomma.

Därför använder vårdpersonalen alltid ansiktsvisir eller munskydd vid nära kontakt med patienter, oavsett symtom och sjukdomstillstånd. Allt vårdarbete på sjukhuset utgår ifrån basala hygienrutiner. Patienter med luftvägssymtom förses med munskydd och vårdas i enkelrum inom slutenvården.

Tillsammans med Vårdhygien Stockholm och Smittskydd Stockholm har Södersjukhuset tagit fram anpassade riktlinjer för sjukhusets lokaler för att minimera risken för smittspridning. Vårdpersonalen följer de riktlinjer som finns framtagna och använder anvisad skyddsutrustning som byts mellan varje patientkontakt.

– En del patienter med typiska symtom på covid-19 visar sig senare inte ha infektionen medan andra patienter utan typiska symtom testas positivt. På grund av detta ska alla patienter på akuten ha ett avstånd till varandra på minst 1,5 meter, säger Sari Säisä Ponzer, verksamhetsområdetschef Vo Akut.

Patienter som kommer gående till akuten

Patienter som kommer gående till Södersjukhusets akutmottagning får sitta långt från varandra innan första inskrivningen i ett stort rum där max 15 personer får vistas samtidigt. De patienter som uppvisar symtom på luftvägsinfektion förses med munskydd och information om hostetikett vid inskrivningen. Därefter hänvisas de till ett väntrum. En första bedömning görs sedan i ett bås eller behandlingsrum. Båsen har 1,5–2 meters mellanrum, vilket är det avstånd som är rekommenderat för att hindra smittspridning.

Patienter som kommer med ambulans till akuten

Patienter som kommer med ambulans mottas av en sjuksköterska för första bedömning om var patienten ska hänvisas. Under tiden som ambulanspersonalen rapporterar till sjuksköterskan placeras patienten i ett bås med fast skiljevägg mellan varje patient. Patienten flyttas sedan vidare till ett behandlingsrum eller ett bås på akutmottagningen av en assistent iförd skyddsutrustning. När många ambulanser anländer samtidigt kan viss väntan uppstå, men där det finns en stark misstanke om covid-19 prioriteras dessa patienter alltid. Personalen som tar hand om patienterna i nästa steg använder även de skyddsutrustning enligt fastställda riktlinjer.

Samtliga patienter hålls isolerade från varandra tills det är klarlagt om patienten har covid-19 eller inte. Ambulanser med svårt sjuka patienter (”prio 1”) tas emot i ett av de sex akutrummen av personal iförd skyddsutrustning. Dessa akutrum ligger i direkt anslutning till ambulanshallen.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>