Ständig uppkoppling hjälper patient med benprotes

Patienter som får en protes som ersättning för ett amputerat ben kan nu få hjälp av avancerade telekommunikationer.

Ofta är den första tiden med protes svår för patienten. Protesen måste ställas in, formas om eller ändras på något sätt för att kunna fungera på bästa sätt. Det kräver ofta ständig kontakt med kliniken och protestillverkaren.

AT&T har utvecklat en liten elektronisk enhet som mäter alla rörelser, stöta och vibrationer som protesen utsätts för. Data skickas kontinuerligt till protestillverkaren som på det sättet inte behöver vänta på ett möte med patienten för att förstå vad som behöver justeras.

Akrobat Andrew Montgomery förlorade sitt underben i en motorcykelolycka. Med sin benprotes började han resan mot att en dag kunna gå igen. AT&Ts samarbete med Hanger gjorde att justeringar i protesen och korrigeringar i behandling snabbare kunde sättas in. Resultatet gjorde att Andrew snabbare kom tillbaka till ett rörligt liv.