Störningar i trygghetslarmen i Norrtälje kommun

Störningar i trygghetslarm hos äldre gör att Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och Tiohundra uppmanar användare och anhöriga att vara extra uppmärksamma.

Störningar i trygghetslarmen i Norrtälje kommun 1Det förekommer störningar i tjänsten för trygghetslarm i Norrtälje kommun sedan drygt en vecka och problemet är fortfarande inte helt åtgärdat av leverantören. Vi ber dig som känner någon som har trygghetslarm att vara extra uppmärksam och ta kontakt för att höra hur personen mår. Just nu är det oklart hur länge störningarna kommer att pågå. Ny information kommer att lämnas när situationen bedöms som normal.

Störningarna beror på en uppgradering som genomförs av leverantören av trygghetslarm, och kan bland annat innebära att det tar längre tid än vanligt att få svar på sitt larm och att få hjälp.

Hemtjänsten är informerad om störningarna för trygghetslarmen. Larmkunder och anhöriga har också fått information via SMS.

Den som har trygghetslarm och behöver hjälp ska göra så här:

  • Om du behöver hjälp, tryck EN (1) gång på trygghetslarmet.
  • Får du inget svar, ring i första hand hemtjänsten. Ring i andra hand Trygghetsjouren på 0176-104 04.
  • Vid nödsituation, ring 112.
  • Undvik att provlarma.
  • Ha gärna mer kontakt än vanligt med dina anhöriga för att säkerställa att allt är bra.