Strikersoft utser Lisa Norén till Chief Medical Officer

Strikersoft har utsett Lisa Norén till Chief Medical Officer. Lisa är idag medlem i Strikersoft eHealth Advisory Board.

Lisa Norén ,Chief Medical Officer

– Framgångarna med SwipeCare inom både slutenvården och öppenvården har också ökat kraven på vår medicinska kompetens. Det är därför extra glädjande att vi nu har med oss Lisa Norén i teamet för att stärka upp denna del, säger Fredrik Wångberg, CEO Strikersoft.

– Digitaliseringen av vården går allt snabbare och det är viktigt att säkerställa att den medicinska kvaliteten både behålls och förbättras när eHälsa blir vardag i den kliniska verksamheten, säger Lisa Norén. Det ska bli väldigt spännande att få bli än mer involverad i Strikersofts resa inom eHälsa både i Sverige och internationellt.

Lisa Norén är specialistläkare i allmänmedicin och har arbetat som överläkare, verksamhetschef, läkarchef och utvecklingschef vid olika privata vårdgivare. Lisa är också medlem i Strikersoft eHealth Advisory Board.