Hem NYHETER Sveriges sjukvårdare: mobila enheter förenklar administrativt patientarbete vid hembesök

Sveriges sjukvårdare: mobila enheter förenklar administrativt patientarbete vid hembesök

Publicerat av: Redaktionen

En ny undersökning om mobilitet inom hemtjänst och hemsjukvård samt för sjukvårdspersonal i fält från IoT- och mobilitetsföretaget SOTI visar att sex av sju sjukvårdare i Sverige använder någon form av onlinesystem för att få tillgång till och uppdatera patientjournaler vid hembesök.

Sveriges sjukvårdare: mobila enheter förenklar administrativt patientarbete vid hembesök 3Nästan lika många har erbjudits mobila enheter eller datorer av sin arbetsgivare för att kunna få åtkomst till system när de besöker patienter.

Undersökningen visar även att mer än hälften av de svarande, 68 procent, anser att mobila enheter förenklar deras administrativa arbete vid patientbesök.

IoT- och mobilitetsföretaget SOTI undersöker löpande IoT och mobilitet inom olika branscher i en rad länder världen över, däribland Sverige. Nu har de riktat fokus mot sjukvården och rapporten ger bland annat en inblick i hur tekniskt utrustade sjukvårdspersonal är i fält samt inom hemtjänst och hemsjukvård.

Många uppkopplade enheter i svensk sjukvård
Systemåtkomst är fundamentalt för att sjukvårdspersonal över huvud taget ska kunna utföra sitt arbete vid hembesök eller ute på fält. Bland svenska sjukvårdare har nästan åtta av tio, 78 procent, erbjudits mobila enheter eller datorer av sin arbetsgivare för att kunna få systemåtkomst vid hembesök. Det är en hög siffra i internationell jämförelse, 30 procent högre än till exempel Kanada och Tyskland. Och medan 84 procent av de svenska respondenterna använder onlinesystem för att läsa och uppdatera journaler vid hembesök är genomsnittet internationellt bara 69 procent.

Däremot ligger Sverige relativt sett efter när det kommer till att använda onlinesystemen på mobila enheter. Trots den totala skillnaden i användning av onlinesystem i Sverige jämfört med internationellt är mobilanvändningen på samma nivå, strax över 20 procent. 60 procent av de svarande i Sverige använder ett onlinesystem som inte är på en mobil enhet.

Mobila enheter underlättar arbetet
Mer än hälften, 58 procent, svarar att deras jobb skulle bli lättare om de hade en mobil enhet för att komma åt arbetsgivarens system. Det är en lägre siffra än det globala snittet på 64 procent, som nog kan förklaras av att fler redan har tillgång till mobila enheter eller datorer än i övriga världen.

Teknik- och systemproblem är en viktig mobilitetsutmaning
Teknik- och systemproblem visar sig också vara en viktig mobilitetsutmaning inom hemtjänst och hemsjukvård. 84 procent av respondenterna i Sverige upplever någon form av system- eller teknikproblem när de besöker patienter. Det kan innefatta problem med att ansluta till system, att viktig information inte sparas eller att en app eller programvara behöver uppdateras. Globalt förlorar sjukvårdarna i genomsnitt 2,1 timmar per vecka på teknik- eller systemproblem.

Sjukvårdare i Sverige har en stark tilltro till att patientdata hålls säker vid hembesök
Den globala undersökningen visar att tre fjärdedelar av samtliga respondenter anser att patientdata hålls säker i system och via den teknik som används vid hembesök. Siffran är något högre i Sverige där nästan åtta av tio anser att patientdata är säker under systeminmatning vid hembesök. Högst tilltro till att patientdata är säker vid hembesök har australiensarna och britterna i undersökningen med 88 respektive 83 procent. Men medan mer än hälften globalt har erbjudits en datasäkerhetsutbildning är det bara en tredjedel i Sverige som uppger att de har erbjudits en utbildning i datasäkerhet. Datasäkerhetsutbildningar för sjukvårdspersonal är vanligast i Storbritannien och USA.

 

  Globalt Sverige Tyskland UK USA Kanada Frankrike Australien
Använder onlinesystem, som inte är på en mobil enhet, för att läsa och uppdatera patientjournaler vid besök hos patient 49,1 % 60,0 % 34,7 % 44,0 % 58,0 % 44,0 % 42,0 % 64,0 %
Använder onlinesystem på mobil enhet för att läsa och uppdatera patientjournaler vid besök hos patient 20,0 % 24,0 % 21,3 % 13,0 % 21,0 % 20,0 % 36,0 % 10,0 %
Har erbjudits mobil enhet eller dator för att nå onlinesystem vid besök hos patienter 70,3 % 78,0 % 61,3 % 68,0 % 74,0 % 62,0 % 74,0 % 78,0 %
Arbetsgivaren tillhandahåller datasäkerhetsutbildning för alla medarbetare; instämmer eller instämmer helt 56,0 % 34,0 % 57,3 % 71,0 % 65,0 % 50,0 % 32,0 % 58,0 %
Mitt jobb skulle vara enklare om jag hade en mobil enhet för att komma åt arbetsgivarens system när jag besöker patienter; instämmer eller instämmer helt 63,8 % 58,0 % 68,0 % 68,0 % 62,0 % 48,0 % 64,0 % 74,0 %
Patientdata är säker när jag når den med hjälp av tekniken och systemen jag använder i mitt arbete; instämmer eller instämmer helt 76,0 % 78,0 % 61,3 % 83,0 % 77,0 % 80,0 % 74,0 % 88,0 %

 

Rapporten Critical Technology for Critical Care: State of Mobility in Healthcare 2020/21 kan laddas ner här.

Metod

Undersökningen gjordes av Arlington Research på uppdrag av SOTI och består av 475 onlineintervjuer med hemvårdspersonal, besökande sjuksköterskor och sjuksköterskor på fältet, både privat och offentligt, i Sverige, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, USA, Kanada och Australien under september och oktober 2020. Alla respondenter är över 18 år och arbetar i företag med minst 50 anställda. Undersökningen ger en inblick i hur tekniskt utrustade sjukvårdspersonal är, vilka huvudsakliga mobilitetsutmaningar de upplever och hur väl deras organisationer har klarat sig under covid-19-pandemin.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>