Tekniskt omsorgsstöd

Förslag till internationellt projekt för ökad säkerhet i uppkopplade hem

Det uppkopplade hemmet får inte bli sådant, att det inför nya risker för dem som bor där. Det är särskilt viktigt i system som är till för att stödja svaga eller funktionshindrade eller boende som på annat sätt behöver assistans. Om man bara bygger på med nya funktioner och produkter från olika leverantörer kan det uppstå risker man inte förutsett.

Ett förslag till ett arbete med en internationell standard för hur man upptäcker och minskar sådana risker är nu ute på omröstning inom IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. Förslaget, som kommer från Japan, är tänkt att beskriva en bedömning av den godtagbara risken i förhållande till bostaden och till den personliga situationen eller vårdbehovet och att därefter identifiera och bedöma de risker som är aktuella. Bakgrunden ska vara bostadens livscykel och den uppkopplade elektriska och elektroniska utrustningen i hemmet.

Förslaget ”Conneced home environment – Functional safety” är lämnat till systemkommittén för ”Active Assisted Living” inom IEC och är med beteckningen SyCAAL/76/NP ute för omröstning till den 8 september 2017. Det kan, beställas här från SEK Svensk Elstandard, som är den svenska organisation som är medlem i IEC. Genom samarbetet i den euroepiska standardiseringsorganisationen CENELEC antas de flesta standarderna från IEC också som europeisk standard, som fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Förslaget bygger på studier inom AIST i Japan, the National institute of Advanced Industrial Science and Technology och den föreslagna standarden är tänkt att bygga på standarderna i serien IEC 61508 om funktionssäkerhet hos elektriska, elektroniska och programmerbara elektroniska säkerhetskritiska system, i Sverige SS-EN 61508.