Tema övervikt i nya 1177 Vårdguiden

Region Uppsalas hushållstidning 1177 Vårdguiden delas nu ut till länets hushåll och finns digitalt på 1177.se.

Tema övervikt i nya 1177 Vårdguiden 1Hälften av Sveriges befolkning har övervikt eller fetma och många känner igen sig i att tänka på vikten. Men varför är det så svårt att gå ner i vikt och sedan hålla den? Vad är hälsosamt? Tidningen 1177 Vårdguiden försöker svara på dessa och många andra relaterade frågor, bland annat med hjälp av personliga berättelser.

Tidningen innehåller också tips om hur snubbelfällor i hemmet kan undvikas, information om nokturi och vad man kan göra för att undvika många nattliga toabesök, berättelser om organdonation och Tourettes syndrom, inspiratören som slutade smygdricka alkohol och mycket mer.

Tidningen 1177 Vårdguiden utkommer fyra gånger per år, räknas som samhällsinformation och delas ut även till hushåll som tackat nej till reklam. Den finns också på vårdmottagningar i länet. Tidningen finns som tal- och e-tidning och är ett komplement till webbplatsen 1177.se där Region Uppsala har samlat både e-tjänster och information om vård och hälsa. 1177 Vårdguiden är en tjänst från alla Sveriges regioner och landsting.