UKÄ:s utvärdering av Högskolan Västs specialistsjuksköterskeutbildning klar
Hem HÄLSAPSYKISK OHÄLSA UKÄ:s utvärdering av Högskolan Västs specialistsjuksköterskeutbildning är klar

UKÄ:s utvärdering av Högskolan Västs specialistsjuksköterskeutbildning är klar

Publicerat av: Redaktionen

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har nu publicerat kvalitetsutvärdering av landets specialistsjuksköterskeexamen.

Högskolan Västs inriktning Psykiatrisk vård får omdömet Hög kvalitet, medan Distriktsköterska inriktningen Avancerad vård i hemmet samt Folkhälsa kritiseras på några punkter.

– Utvärderingen av de två inriktningarna innehåller både ris och ros. Vi gläds åt det kvitto som detta innebär på hög kvalitet inom Psykiatrisk vård samtidigt som vi tar allvarligt på den kritik som framförts inom inriktningen Distriktssköterska, säger Åse Boman, prefekt på Institutionen för hälsovetenskap som ansvarar för vårdutbildningen på Högskolan Väst.

Varierande synpunkter

UKÄ har alltså utvärderat kvaliteten på högskolans specialistsjuksköterskeutbildning inriktningarna: Psykiatrisk vård samt Distriktssköterska. I nuläget är det cirka 120 studenter som läser inriktningarna.

De positiva omdömen som framförs kring både Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning Psykiatri som Distriktssköterska med inriktningen Folkhälsa och Avancerad vård i hemmet är den goda tillgången på lärarkompetens, med avseende på vetenskaplighet, pedagogik och profession ”det finns en vetenskaplig professionsinriktad miljö och verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning”. Likaså bedöms utbildningarna utveckla studenternas beredskap att möta förändringar i arbetslivet samt att kliniska lektorer och adjunkter säkerställer aktualisering och närhet till vårdverksamheterna.

Den kritik som framförts kring Distriktssköterska med inriktningen Avancerad vård i hemmet är i första hand behovet av att integrera ett barn- och ungdomsperspektiv såväl teoretiskt som i en utvecklad verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Jämställdhetsmålen behöver också förtydligas i lärandemålen när det gäller inriktningen Folkhälsa samt att det i bägge inriktningarna behövs en tydligare framskrivning i lärandemålen av ett av examensmålen.

-I kritiken finns också många goda exempel som UKÄ lyfter och som vi ska vara stolta över, säger Åse Boman.

Beslutet påverkar inte nuvarande studenter

Ämbetets kritik påverkar inte studenter som för närvarande läser inriktningen Distriktssköterska vid Högskolan Väst. Inte heller påverkas antagningen inför höstterminen 2023.

– För högskolan är detta viktiga utbildningar men också sett ur ett regionalt perspektiv. Vi har nu ungefär ett år på oss att åtgärda de kvalitetsbrister som UKÄ har identifierat och jag vill påstå att det arbetet redan är påbörjat samt att vi har goda förutsättningar att genomföra de förändringar som krävs, säger Åse Boman.

Underlag för utvärderingen

Universitetskanslersämbetet UKÄ har under det senaste året utvärderat 40 specialistsjuksköterskeutbildningar. Specialistsjuksköterskeutbildningen är en utbildning på avancerad nivå, riktad mot sjuksköterskor som vill specialisera sig inom ett visst område. I den här utvärderingen har tre inriktningar ingått – ambulanssjukvård, distriktssköterska och psykiatrisk vård.

UKÄ:s utvärdering av Högskolan Västs specialistsjuksköterskeutbildning klarI systemet för kvalitetsutvärdering ligger tyngdpunkten på utbildningarnas resultat. Utvärderarna har fokuserat på att läsa och bedöma studenters examensarbeten. Man har också tagit del av högskolans egen självvärderingsrapport och genomfört lärosätesintervju, där man haft möten både med lärare och ansvariga för programmen liksom med programstudenter.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>