Untitled 38
Hem COVID-19 Vaccinojämlikhet underminerar global återhämtning

Vaccinojämlikhet underminerar global återhämtning

Publicerat av: Redaktionen

Det nya initiativet Global Dashboard on COVID-19 Vaccine Equity finner att låginkomstländer skulle kunnat addera 38 miljarder US-dollar till deras beräknade BNP för 2021 om de hade haft samma vaccinationstakt som höginkomstländer.

Den globala ekonomiska återhämtningen riskeras om vacciner inte tillverkas, skalas upp och fördelas jämlikt.

Utan omgående handling för att säkerställa rättvis tillgång till vaccin mot COVID-19 i alla länder kommer vaccinojämlikheten ha bestående och djupgående konsekvenser för den socio-ekonomiska återhämtningen i låg- och lägre medelinkomstländer, enligt data från UNDP, WHO och Oxforduniversitetet.

Ökad tillgång till vaccin i låginkomstländer hade kunnat addera 38 miljarder US-dollar till deras beräknade BNP för 2021 om de haft liknande vaccinationstakt som höginkomstländer. Samtidigt som rikare länder betalat biljoner i stimulansåtgärder för att stötta upp haltande ekonomier är det nu tillfälle att säkerställa att vaccindoser delas snabbt, att hinder för ökad vaccinproduktion tas bort och finansiering säkras så att vacciner kan distribueras jämlikt så att en verklig global återhämtning kan äga rum.

Den höga kostnaden per dos jämfört med andra vacciner samt höga leveranskostnader riskerar att sätta stor press på redan sköra sjukvårdssystem och underminera existerande vaccinationsprogram och andra viktiga vårdinsatser, vilket i sin tur kan öka förekomsten av bland annat mässling, lunginflammation och diarrésjukdomar. Det innebär också en risk i form av förlorade möjligheter att expandera andra vaccinationsprogram, till exempel utrullningen av HPV-vaccinering. Låginkomstländer behöver tillgång till rimligt prissatta vacciner och finansiell hjälp.

Dessa insikter kommer från Global Dashboard for COVID-19 Vaccine Equity, ett gemensamt initiativ från UNDP, WHO och Blavatnik School of Government vid Oxforduniversitetet som kombinerar den senaste informationen om COVID-19-vaccinering med socio-ekonomiska data för att illustrera varför ökad vaccinjämlikhet inte bara är nödvändigt för att rädda liv utan för att också åstadkomma en snabbare och mer rättvis återhämtning från pandemin som gynnar alla.

”I vissa låg- och medelinkomstländer har mindre än 1 procent av befolkningen blivit vaccinerad – detta bidrar till en dubbelsidig återhämtning från COVID-19-pandemin” säger Achim Steiner, chef för UNDP. ”Det är tid för snabba, kollektiva åtgärder. Detta nya initiativ kommer tillhandahålla beslutsfattare och internationella organisationer med unika insikter för att öka den globala tillgången till vacciner och minska de förödande socio-ekonomiska konsekvenserna som pandemin fört med sig.”

Enligt Global Dashboard on COVID-19 Vaccine Equity – som bygger på data från bland andra IMF, Världsbanken, UNICEF och Gavi samt analyser av BNP-tillväxt per capita från World Economic Outlook – beräknas rikare länder vaccinera snabbare och återhämta sig ekonomiskt snabbare från COVID-19. Samtidigt har fattigare länder inte ens haft möjlighet att vaccinera sjukvårdspersonal och personer i riskgrupper och kan komma att se ekonomisk tillväxt i nivå med innan pandemin först 2024.

Samtidigt innebär Deltavarianten och andra virusvarianter att vissa länder behöver återinföra strikta åtgärder för att minska sjukdomsspridningen. Detta förvärrar den sociala -, ekonomiska – och hälsosituationen, särskilt för de mest utsatta och marginaliserade människorna. Vaccinojämlikhet hotar alla länder och riskerar att underminera hårt vunna framsteg i arbetet att uppnå Globala målen för hållbar utveckling.

”Vaccinojämlikhet är det främsta hindret för att få slut på denna pandemi och återhämta sig från COVID-19” säger Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, chef för Världshälsoorganisationen (WHO). ”Ekonomiskt, epidemiologiskt och moraliskt ligger det i alla länders intresse att använda tillgängliga data för att tillgängliggöra livräddande vacciner för alla.”

Untitled 38Global Dashboard on COVID-19 Vaccine Equity är designad för att stötta beslutsfattare och utvecklingsaktörer att vidta brådskande åtgärder för att minska vaccinojämlikhet genom att bryta ned data om effekterna av tillgång och prisvärdhet i relation till mål om att vaccinera personer i riskgrupper för att minska dödlighet och freda sjukvården, för att sedan gå vidare med vaccinering av större delar av befolkningen för att minska sjukdomsbördan och återuppta socio-ekonomisk aktivitet.

Global Dashboard on COVID-19 Vaccine Equity stöds av Global Action Plan for Healthy Lives and Well-being for All(SDG3 GAP) som syftar till att förbättra samarbetet inom det multilaterala systemet för att stödja en jämlik och motståndskraftig återhämtning från pandemin och bidra till genomförandet av Globala målen.

”Att stänga vaccinationsklyftan krävs för att lämna denna pandemi bakom oss. Global Dashboard on COVID-19 Vaccine Equity kan hjälpa att skala upp och snabba på global tillgång till vacciner genom att tillgängliggöra exakt, uppdaterad information om hur många vaccindoser som har getts, men även vilka riktlinjer och mekanismer som behövs för att få personer vaccinerade,” säger Dr Thomas Hale, docent i Global Public Policy, Blavatnik School of Government vid Oxforduniversitet.

Verktyget kommer uppdateras i realtid när nya data finns tillgängliga och på så sätt bidra till att vägleda det internationella samfundets förståelse av vad som kan göras för att uppnå vaccinjämlikhet. Användare av verktyget kan, och uppmanas att, ladda ned all data från hemsidan.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>