​ Viktigt med uppföljning efter graviditetsdiabetes

Kvinnor med graviditetsdiabetes har en ökad risk för komplikationer under graviditet och förlossning.

​ Viktigt med uppföljning efter graviditetsdiabetes 1
​ Viktigt med uppföljning efter graviditetsdiabetes

Men det är även viktigt med uppföljning efteråt för forskning visar att det finns en ökad risk för allvarlig hjärt-kärlsjukdom senare i livet.
– Jag har kunnat visa i min avhandling att risken för komplikation hos barnet är förhöjd hos både kvinnor med graviditetsdiabetes och övervikt, säger Karin Hildén, specialistläkare på kvinnokliniken.

Övervikt är en stor del i de komplikationer som drabbar kvinnor med graviditetsdiabetes. Karin Hildén visar i sina forskningsresultat hur viktigt det är att behandla och förebygga övervikt.
– Att graviditetsdiabetes ökar beror på en ökande grupp av utlandsfödda och att vår population generellt väger mera än förr. Globalt har vi inte mycket graviditetsdiabetes men olika folkgrupper är olika känsliga för att få vissa sjukdomar. Jag har kunnat visa i min avhandling att risken för komplikation hos barnet är förhöjd hos både kvinnor med graviditetsdiabetes och övervikt, säger Karin Hildén, specialistläkare på kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

Prioritera uppföljningen

Kvinnor som får graviditetsdiabetes riskerar komplikationer både före och efter förlossning. Därför är det viktigt med en uppföljning av kvinnan.
– Det behöver skapas en uppföljning av den här patientgruppen. Ett sätt skulle kunna vara att ha en rutin att även mamman kontrolleras när hon kommer med barnet till barnavårdscentralen. Det gäller att upptäcka sjukdomarna i tid innan man drabbas av dem, säger Karin Hildén.