​4C Strategies får ramavtal inom krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd av Uppsala kommun

4C Strategies har av Uppsala kommun tilldelats ramavtal inom området krisberedskap, civilt försvar och säkerhetsskydd.

Mikael Grape, Affärsutvecklingschef 4C Strategies

Avtalet ger 4C Strategies möjlighet att stötta kommunen inom flera av bolagets kärnområden. Avtalet gäller som längst intill 2022.

Uppsala kommun är genom sin storlek och sitt geografiska läge en mycket viktig aktör, såväl vad gäller krisberedskap som civilt försvar.

“I Uppsala finns en betydande läkemedelsindustri och ett av Sveriges största universitet för att bara nämna några verksamheter inom kommunens geografiska område. Samhället måste ha förmåga att hantera ett brett spektrum av störningar, från olyckor och naturhändelser till antagonistiska hot. Vi är mycket glada över möjligheten att få bidra till att stärka denna förmåga i kommunen”, säger Mikael Grape, affärsutvecklingschef vid 4C Strategies.

4C Strategies har lång erfarenhet av att stötta kommuner, landsting och centrala myndigheter inom krisberedskapsområdet med tjänster och mjukvara för risk, kris och kontinuitet. Tillsammans med såväl privata som offentliga aktörer arbetar bolaget även med totalförsvarsfrågor, mot bakgrund av ett osäkrare omvärldsläge och en betydande ambitionshöjning i samhället.

“Vi arbetar dagligen, genom våra tjänster och mjukvarulösningar, för att höja förmågan hos privata företag och offentliga aktörer. Det är mycket motiverande med den höga ambitionsnivå som Uppsala kommun lagt, och vi ser fram emot samarbetet”, säger Linda Stensdotter Renman, seniorkonsult inom affärsområde Offentlig sektor vid 4C Strategies.