​Brist på information ökar risk för onödiga operationer
Hem NYHETER ​Brist på information ökar risk för onödiga operationer

​Brist på information ökar risk för onödiga operationer

Publicerat av: Redaktionen

”Jag övervägde operation för jag trodde att det var så man behandlade artros”

​Brist på information ökar risk för onödiga operationer 1

Genom ökad kunskap om hur den kroniska sjukdomen artros behandlas kan man i många fall undvika operationer.

Genom ökad kunskap om hur den kroniska sjukdomen artros behandlas kan man i många fall undvika operationer. I en ny kvalitativ studie med 19 patienter, publicerad i den välrenommerade Osteoarthritis and Cartilage, ville man kartlägga vad det är som ligger till grund för individers önskan om operation samt faktorer som påverkat patienter i deras beslut att välja eller välja bort operation.

Patienterna är ett representativt urval från en tidigare kvantitativ studie på närmare 500 patienter som visade att efter digital artrosbehandling i sex veckor ändrade sig 31 procent av patienterna från att vilja bli opererade till att inte längre önska operation. De strukturerade intervjuerna sammanställdes av Anna Cronström, biträdande forskare vid Lunds Universitet.

Under intervjuerna framkom tre olika anledningar till att man deltog i behandlingen.

En grupp hade haft smärta som påverkat deras vardagsliv under en längre tid, en grupp såg den här behandlingen som sin sista chans till förbättring innan operation och den tredje gruppen gick behandlingen eftersom det varit ett krav att delta i en av Socialstyrelsen rekommenderad behandling innan operation.

Den främsta anledningen till att de intervjuade personerna inte längre ansåg sig behöva kirurgi, var att man redan efter sex veckor i den digitala artrosbehandlingen hade förbättrats i sina symptom eller att symptomen helt försvunnit.

– Den här studien bekräftar vikten av att ge patienten korrekt information om orsak till symtomen och att den primära behandlingsmetoden är icke-kirurgisk men också att ge patienten verktyg att genomföra och följa sin behandling, säger Anna Cronström.

Omvänt, den främsta anledningen till att de intervjuade personerna ändrade sig till att önska operation var att symptomen var oförändrade eller värre.

– Resultaten ger oss starka argument för att om patienten erbjuds icke-kirurgisk behandling före beslut om operation kan urvalet till operation underlättas vilket skulle förbättra tillgängligheten i sjukvården eftersom färre blir remitterade och opereras, Håkan Nero, biträdande forskare vid Lunds Universitet och vetenskaplig konsult vid Joint Academy.

Patienter får inte information om Socialstyrelsens riktlinjer

Socialstyrelsens riktlinjer vid behandling av artros är i första hand långvarigt anpassade fysiska övningar under handledning av fysioterapeut, information och viktkontroll. Flera studier har visat att ungefär tre fjärdedelar blir bättre efter ett sådant program och att operation därmed endast blir aktuell för en mindre andel. Samtidigt visar siffror från Svenska Höftprotesregistret att en tredjedel som blir opererade med höftprotes aldrig pratat med en fysioterapeut om sina besvär.

-Vi ser gärna att mer fokus läggs på att få patienterna informerade om Socialstyrelsens riktlinjer hur artros ska behandlas. Vi vet från alltför många studier att riktlinjerna är dåligt implementerade, säger Leif Dahlberg, professor i Ortopedi, Lunds Universitet och CMO på Joint Academy.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>