​Det blir en handlingsplan för att rädda Eslövs psykiatrimottagning

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden röstade under torsdagen för Socialdemokraternas förslag om att ta fram en handlingsplan för att ha kvar den vuxenpsykiatriska mottagningen i Eslöv, som tillfälligt har flyttats till Lund.

​Det blir en handlingsplan för att rädda Eslövs psykiatrimottagning 1
​Det blir en handlingsplan för att rädda Eslövs psykiatrimottagning

Handlingsplanen ska utarbetas tillsammans med medarbetare, fackförbund och brukarorganisationer. Den tillfälliga flytten ska även utvärderas, så att nämnden får ett bra beslutsunderlag när frågan om mottagningens framtid ska avgöras i december.

Det borgerliga regionstyret har tidigare gett besked om att de vill göra flytten permanent, men efter kritik från Socialdemokraterna och flera fackliga organisationer har de backat och gått med på att först utreda saken.

–Jag är glad att nämnden valde att bifalla vårt förslag. Det behövs en psykiatrimottagning i Eslöv. Visst finns det problem som behöver åtgärdas, men vi vill hitta en bra lösning tillsammans med medarbetare, fackförbund och patientföreträdare, säger Maria Nyman-Stjärnskog (S), andre vice ordförande i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Den 10 februari flyttades mottagningen tillfälligt till Lund på grund av arbetsmiljöproblem. Men de analyser som förvaltningen gjort visar att det också finns stora problem och risker, både för patientsäkerheten och arbetsmiljön, med att flytta mottagningen till Lund. Socialdemokraterna är även oroliga för att flytten ska gå ut över den viktiga samverkan mellan psykiatrin, primärvården och kommunernas verksamheter.