​Klart med ny organisation för vården
Hem NYHETER ​Klart med ny organisation för vården

​Klart med ny organisation för vården

Publicerat av: Redaktionen

Nu är det klart hur den nya hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Västerbotten ska organiseras.

​Klart med ny organisation för vården 2Den bärande tanken är en organisation anpassad efter stora patientflöden och som underlättar samverkan mellan sjukhusvården och primärvården.

Den 1 januari 2019 övergår Västerbottens läns landsting till att bli en region, Region Västerbotten. I samband med det samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning under hälso- och sjukvårdsnämnden, som då får ett större ansvarsområde än tidigare.

Nu är det beslutat hur den nya förvaltningen ska organiseras, nämligen i tre geografiska närsjukvårdsområden, två länssjukvårdsområden samt ett område för tandvården.

– Den bärande tanken har varit att anpassa organisationen efter hur våra patientflöden ser ut och att underlätta patientens väg genom vården. Den nya organisationen ska stärka samverkan mellan sjukhusvården och primärvården, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

Den nya organisationen ska stödja hälso- och sjukvårdsnämndens nya breda uppdrag och lägga grund för omställningen till en nära vård. Den ska rustas för att möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför, inte minst vad gäller ekonomin, kompetensförsörjning samt medicinsk- och demografisk utveckling med ökade vårdbehov hos stora patientgrupper.

Tre geografiskt indelade närsjukvårsområden

Sex områden etableras, som leds av områdeschefer direkt underställda hälso- och sjukvårdsdirektören.

Tandvårdens organisation bibehålls och bildar ett område inom den nya förvaltningen.

Den vård som behövs ofta och nära organiseras i tre närsjukvårdsområden: Närsjukvård södra Lappland, Närsjukvård Skellefteå och Närsjukvård Umeå. Här samlas verksamheter som ger vård till stora patientgrupper, som ofta har behov av insatser från flera vårdgivare. Det omfattar bland annat primärvård, akut omhändertagande, medicin, geriatrik, rehabilitering och vuxenpsykiatri.

Inom Närsjukvård Umeå tillkommer också ett antal verksamheter som har länsövergripande uppdrag, även om de organisatoriskt är inordnade i ett av närsjukvårdsområdena.

Närsjukvårdsområdena ska göra det tydligare och underlätta ökad samverkan mellan de enheter/kliniker som ingår samt med kommunerna inom det geografiska området.

Två länssjukvårdsområden

Den vård som behövs mer sällan koncentreras för att skapa bästa möjliga kvalitet och patientsäkerhet. För sjukhusvården bibehålls länsklinikerna och delas in i två länssjukvårdsområden. Utgångspunkten har även här varit patientflöden, samverkan och hur processerna på sjukhusen kan utvecklas.

Länssjukvårdsområde 1 grundar bland annat sin indelning på de erfarenheter och processer som utvecklats inom standardiserarade vårdförlopp och Regionalt Cancercentrum, kring stora patientgruppers väg genom cancervården.

Länssjukvårdsområde 2 samlar länskliniker med övervägande kirurgiska verksamheter.

Fyra förvaltningsövergripande verksamheter lyfts också över till den nya förvaltningen samt att det bildas en central förvaltningsstab.

Organisationsskiss och fördelning

En mer detaljerad beskrivning av organisationen och hur verksamheter fördelas mellan respektive område finns i bifogad pdf längst ned på sidan.

Så har processen gått till

Hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa presenterade sitt förslag till ny förvaltningsorganisation för vården för Centrala samverkansgruppen, CSG, i november. Därefter har ett arbete pågått för att sätta strukturen för den nya hälso- och sjukvårdsorganisationen och att analysera risker och konsekvenser i samverkan med fack och verksamhetsrepresentanter. Gruppen har sammanställt en åtgärdsplan för att minska/eliminera riskerna och en tidsplan för genomförande och uppföljning.

Förslaget har sedan samverkas i CSG och det formella beslutet har nu alltså fattats av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Vad händer nu?

En tillfällig ledningsgrupp för hälso- och sjukvårdsförvaltningen har utsetts att leda organisationen tills den formella ledningen är på plats. Områdeschefer och stabschef ska nu rekryteras i enlighet med landstingets chefsförsörjningsprocess.

– Det är svårt att säga exakt hur lång tid det kommer att ta innan vi är igång fullt ut med det nya. Men det är viktigt att processen blir korrekt, bra och effektiv så att organisationen kommer på plats snarast möjligt. Tills dess bedrivs verksamheten på samma sätt som idag, säger Brita Winsa.

Intervju med Brita Winsa

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>