​Ny webb med förbättrad invånarservice om recept

eHälsomyndigheten öppnar en ny webbplats som ska underlätta för myndighetens alla intressenter – apotekskunder, vård-, omsorgs- och apoteksprofessioner, detaljhandel och läkemedelsföretag.

En av nyheterna är e-tjänsten Läkemedelskollen som erbjuder digital åtkomst till uppgifter i eHälsomyndighetens register, till exempel om dina recept, vilka läkemedel du hämtat ut och hur mycket som återstår i högkostnadsskyddet.

eHälsomyndigheten lagrar och förmedlar de elektroniska recepten i Sverige samt förmedlar e-recept över landsgränserna. Vi ansvarar för den nationella läkemedelsstatistiken och kvalitetssäkrar och utvecklar den infrastruktur som är en naturlig länk mellan hälso- och sjukvårdens och omsorgens alla aktörer.ehälsomyndigheten

–Tanken med vår nya sajt är att förenkla för våra olika intressenter och på ett tydligt sätt beskriva vår verksamhet. Vi har uppdraget att samordna regeringens e-hälsosatsningar och det ställer ju krav på en tydlig och tillgänglig webbplats, vilket vi försökt uppnå genom att involvera våra kunder i utvecklingen, säger Eva Reimers, kommunikationschef, eHälsomyndigheten.

Få koll på dina recept
Den nya e-tjänsten Läkemedelskollen är en digitalisering av den tidigare manuella blanketthanteringen på webben, en sida som årligen besöks av cirka 50 000 personer.

Läkemedelskollen hjälper dig att på ett enkelt och smidigt sätt se dina recept, vilka läkemedel som du har hämtat ut och vilka som finns kvar på ditt recept, samt hur mycket som återstår innan högkostnadsskyddet börjar gälla. Här kan du också hämta utdrag på dina uppgifter ur våra olika register som rör läkemedel. Du kan se dina barns uppgifter till dess att barnet fyller 12 år, samt eventuella djurrecept. Läkemedelskollen är öppen för personer från 18 år och du loggar in med din e-legitimation.

– Förhoppningen är att tjänsten ska underlätta för dem som vill ha tillgång till sin receptinformation och den ska även effektivisera myndighetens hantering, säger Eva Reimers.

eHälsomyndigheten har utgått från tillgänglighetskraven WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) och webbriktlinjer när vi utvecklat den nya webben. För att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen finns den på engelska och minoritetsspråken. Läkemedelskollen finns i denna första version endast på svenska. Funka granskar eHälsomyndighetens webb och e-tjänster.

Nya www.ehalsomyndigheten.se öppnar 17 maj 2016.

 

Post Comment