Miljardsatsning och valfrihetsrevolution med digital vård

Liberalerna lyfter digitaliseringen av vården på nationell nivå.

En miljard i en ny Sverigeförhandling för välfärdens tekniska infrastruktur ska stödja landstingens och kommunernas omställning till moderna digitala verktyg – men framför allt ska digitaliseringen möjliggöra framtidens stora valfrihetsreformer.Liberalerna

– I dag är IT i vården ofta något krångligt som lägger hinder i vägen. Det ska vi ändra på. I Stockholm har vi redan satt igång en rejäl kraftsamling. Nu satsar Liberalerna på digitaliseringen av vården även nationellt, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm och ordförande i partiets nationella välfärdskommission.

Liberalerna presenterar i dag en rapport om digitalisering för modern sjukvård. En miljard vill partiet nationellt satsa på att stötta landsting i omställningen till moderna IT-lösningar.

– Digitalisering med moderna IT-lösningar kommer förenkla avsevärt för personalen, men framför allt innebär det nya stora möjligheter för patienter att få makt över sin tillvaro, påpekar Anna Starbrink (L).

Digitaliseringen handlar om att investera i ny teknik, men också om att rensa bort och skrota många gamla krångliga IT-system som varje dag stjäl viktig tid från vårdpersonalen. I Stockholm är målet att ta bort minst hälften av de över 1 600 system som finns i sjukvården bara i vårt län.

För patienterna ska valfriheten, enligt Liberalerna, ska i framtiden inte bara handla om t ex vilken husläkare du träffar, utan hur du träffar läkaren. Beroende på dina behov och vilken situation du befinner dig i, ska du kunna välja mellan videosamtal, e-tjänst, telefon, eller ett fysiskt besök på mottagningen. Digitala behandlingsformer ska främjas, där t ex internetpsykiatri har gått i bräschen.

Post Comment