26 miljoner till Jönköping Academy vid Jönköping University för att utveckla samskapande av hälsa, vård och omsorg
Hem NYHETER 26 miljoner till Jönköping Academy vid Jönköping University för att utveckla samskapande av hälsa, vård och omsorg

26 miljoner till Jönköping Academy vid Jönköping University för att utveckla samskapande av hälsa, vård och omsorg

Publicerat av: Redaktionen

Jönköping Academy vid Jönköping University har beviljats inte mindre än 26 miljoner kronor från Forte för ett sexårigt projekt om samskapande av hälsa, vård och omsorg, där medborgare ska engageras.

26 miljoner till Jönköping Academy vid Jönköping University för att utveckla samskapande av hälsa, vård och omsorg 1

Sofia Kjellström (t.v.) tillsammans med docenterna Ann-Christine Andersson och Kristina Areskoug-Josefsson, som också kommer att delta i projektet. Foto: Patrik Svedberg

Projektet ”Samskapande av hälsa, vård och omsorg: Att utforska, mäta och förbättra samproduktion på nationell, regional och lokal nivå” handlar om så kallad co-production, som på svenska kallas samskapande, samproduktion och co-design. Det är ett sätt att involvera medborgare i skapandet av hälsa och välbefinnande – att låta medborgare vara med i design, utförande och utvärdering av tjänster inom vård och omsorg. Jönköping Academys projekt är ett av sju bland hela 117 sökande som har beviljats medel från Forte och det var det enda projektet som bedömdes förena hälso- och sjukvård med socialtjänst.

Detta sexåriga projekt är ett samarbete mellan Jönköping Academy vid Jönköpings University, med Sofia Kjellström, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap som projektledare, och Glenn Robert, som är gästprofessor vid Jönköping Academy. Han är verksam vid King’s College London och ytterligare några forskare från hans institution där kommer att medverka i projektet.

– Trots att det finns många studier som beskriver samproduktion, så finns det stora kunskapsluckor, säger Sofia Kjellström. Vi kommer att fokusera på tre grundläggande områden; vad som behöver göras för att åstadkomma samskapande, hur vi kan mäta om det lyckas och vilket slags ledarskap som behövs för att samskapande ska bli verklighet. Utifrån våra resultat så kommer vi att ta fram modeller och stödjande redskap som främjar framtida initiativ för ökat samskapande.

– När jag skapade grundidén till projektet ville jag få med så många medarbetare som möjligt vid Jönköping Academy som medsökanden och det krävdes att verkligen tänka till hur var och en kan bidra i det här arbetet, berättar Sofia Kjellström. En annan del som jag tror var en framgångsfaktor är att vi har byggt in möjligheter till att nya doktorander och postdoktorer integreras i projektet, så vi kan bygga kapacitet för framtiden.

– Det som är speciellt roligt med det här projektet är att Region Jönköpings län och Jönköping University har investerat en stor summa pengar för att skapa ett Center for Co-production. Forskningsmedlen som vi nu har fått stärker upp de tidigare satsningarna och ger Centre for Co-production en skjuts framåt, avslutar Sofia Kjellström.

Vill ni veta mer om Sofia Kjellström så har hon nyligen blivit professor i kvalitetsförbättring och ledarskap.

Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare bildades 2009 i samverkan mellan Jönköping University, Region Jönköpings Län samt kommunerna i Jönköpings län. Verksamheten syftar till att främja hälsa och välfärd genom att ta fram och nyttiggöra kunskap om förbättring och ledarskap inom vård och omsorg. Det övergripande målet med vår verksamhet ska vara att bidra till förnyelse och förbättring av vård och omsorg.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>